Proszę o spr.loga...wolno chodzi

Proszę o sprawdzenie loga,czy wszystko w porządku.Od trzech dni,odkąd włożyłem kartę pamieci Ram,systemu wogóle nie dało się uruchomić i postanowiłem przeistalować system.Oczywiście niektóre programy trzeba było ponownie instalować.Dziś po dwóch dniach mam wrażenie że wolno chodzi,zwłaszcza gdy pobieram przez emule.DZIĘKUJĘ !

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:45:16, on 2006-03-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Program Files\REALTEK Semiconductor Corp\REALTEK RTL8180 Wireless LAN Driver and Utility\RtlWake.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Programy - 27.III\Hijackhis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.pkld.kreski.org/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: RtlWake.lnk = D:\Program Files\REALTEK Semiconductor Corp\REALTEK RTL8180 Wireless LAN Driver and Utility\RtlWake.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_24.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

Złączono Posta : 29.03.2006 (Sro) 16:53

I jeszcze jedno ja mam dość duży twardy dysk,bo 160 Gb.,który jest podzielony na dwie partycje D i E,z tego co widze w tym logu,to on podaje to co na D.Nie wiem czy powinienem też zrobić jakoś loga z dysku E ? Czy tak jak jednak zrobiłem jest ok. ???

Log jest czysty :slight_smile:

Może to pomoże: Optymalizacja XP

HijackThis robi skan systemu, a system u Ciebie jest zainstalowany na partycji D, więc Hijack Robi skan partycji D :slight_smile: