Proszę o spr. loga "zaatakował" mojego kompa RECYCLER\S


(Raivenman) #1
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:07:28, on 2009-03-07

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgfws8.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgam.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 


http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL 


= http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet 


Explorer\Main,Default_Search_URL = 


http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = 


http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 


http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = 


http://windowsupdate.microsoft.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet 


Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! ¤u¨ă¦C - 


{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - 


C:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - 


{02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - 


C:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - 


{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common 


Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - 


{22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program 


Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - 


{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program 


Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - 


{5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program 


Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - 


{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program 


Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - 


{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program 


Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - 


{E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program 


Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! ¤u¨ă¦C - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} 


- C:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program 


Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] 


KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LXCFCATS] rundll32 


C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCFtime.dll,_RunDLLEntry@


16

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] 


C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] 


C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] 


C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] 


C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions 


present

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel 


present

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel 


- res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Yahoo! Services - 


{5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program 


Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - 


C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} 


- C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - 


{e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network 


Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} 


- C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - 


{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program 


Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation 


Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl 


Class) - 


http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/cl


ient/wuweb_site.cab?1213182498000

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline 


Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - 


HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E79602B7-09A1-480C-9E80-800974B26E


74}: NameServer = 85.255.112.39,85.255.112.40

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 


85.255.112.39,85.255.112.40

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 


85.255.112.39,85.255.112.40

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} 


- C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - 


C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - 


C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, 


s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - 


C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: AVG8 Firewall (avgfws8) - AVG Technologies CZ, s.r.o. 


- C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgfws8.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun 


Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. 


- C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: lxcf_device - Unknown owner - 


C:\WINDOWS\system32\lxcfcoms.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common 


Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common 


Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe


--

End of file - 7140 bytes

(Leon$) #2

Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?s ... ntry395642 uruchom dwuklikiem

pokaż log

Podczas pobierania i skanu Combofixem proszę wyłączyć wszelkie zapory i antywirusy

:slight_smile:


(Raivenman) #3

niestety linki nie działają mi. Jakieś inne miejsce do pobrania?; poszukać na google?


(Spandau) #4

Pobierz Combofixa stąd

http://rapidshare.com/files/206724542/125.com.exe.html Combofix (nazwa specjalnie zmieniona)

Wejdź w tryb awaryjny windows (F8 przed bootem windowsa) i spróbuj uruchomić Combofixa dwuklikiem Jak skończy skanować powinien powstać log daj ten log na forum

Loga wklej na http://www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj tylko linka


(Raivenman) #5

Witam

oto mój log z combofix'a - http://www.wklejto.pl/28442

proszę o dalsze instrukcje :slight_smile:


(huber2t) #6

Do wyleczenia pendrive z wirusów użyj tych programów

otwórz notatnik i wklej

Z menu Notatnika -> Plik -> Zapisz jako -> Zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą Fix.reg

Uruchom ten plik, uruchom ponownie komputer

usuń ręcznie folder C:\Qoobox oraz Combofix , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść system Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar całego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html Daj raport z niego na forum


(Raivenman) #7

oto log z kasperskiego - http://www.wklejto.pl/28472


(huber2t) #8

Usuń ręcznie zainfekowane pliki


(Raivenman) #9

dziękuję za okazaną pomoc, pozdrawiam wszystkich zainteresowanych moim jakże beznadziejnym przypadkiem.:slight_smile: