Prosze o spr. loga


(123448) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:41:17, on 05-06-15

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\PROGRAM FILES\KASPERSKY LAB\KASPERSKY ANTI-VIRUS PERSONAL\KAVSVC.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\POWERS.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\PROGRAM FILES\EMULE\EMULE.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMP.EXE

C:\PROGRAM FILES\OPERA\OPERA.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\PROGRAMY\HIJACK THIS\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [PowerS] "C:\WINDOWS\PowerS.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [AVPDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Demo\pandasft.exe"

O4 - HKCU..\Run: [sSS5] "C:\PROGRAM FILES\STEGANOS SECURITY SUITE 5\STEGANOS5.EXE" /booting

O4 - HKCU..\Run: [sSS5SAFE] "C:\PROGRAM FILES\STEGANOS SECURITY SUITE 5\SAFE.EXE" /booting

O4 - HKCU..\Run: [sSS5SPM] "C:\PROGRAM FILES\STEGANOS SECURITY SUITE 5\SPM.EXE" /booting

O4 - HKCU..\Run: [ETD Security Scanner] "C:\PROGRAM FILES\ETD SECURITY SCANNER\ETD SECURITY SCANNER.EXE" /s

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU..\RunServices: [sSS5] "C:\PROGRAM FILES\STEGANOS SECURITY SUITE 5\STEGANOS5.EXE" /booting

O4 - HKCU..\RunServices: [sSS5SAFE] "C:\PROGRAM FILES\STEGANOS SECURITY SUITE 5\SAFE.EXE" /booting

O4 - HKCU..\RunServices: [sSS5SPM] "C:\PROGRAM FILES\STEGANOS SECURITY SUITE 5\SPM.EXE" /booting

O4 - HKCU..\RunServices: [ETD Security Scanner] "C:\PROGRAM FILES\ETD SECURITY SCANNER\ETD SECURITY SCANNER.EXE" /s

O4 - HKCU..\RunServices: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

dziękuje :slight_smile:


(boczi) #2

Log jest czysty.

A masz jakiś problem z systemem?

nwiz.exe /install możesz kosmetycznie odznaczyć z autostartu (start -> uruchom -> msconfig).


(123448) #3

thx

raczej nie. nie dawno miałem format.

p.s punkt dla ciebie :slight_smile: