Prosze o spr. loga


(Calina 723) #1

Zauwazylem ze moj komputer dziala nadzwyczaj wolno. Ochrona kompa to Avast!4Home i SpySwepper. Log ponizej.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:02:55, on 2005-06-26

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Documents and Settings\Wojdi\Pulpit\pp\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,(Default) = http://www.google.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.google.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [adiras] adiras.exe

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\Program Files\PestPatrol\PPControl.exe

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [iKeyWorks] C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

O4 - HKLM..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [spySweeper] c:\Spy Sweeper\SpySweeper.exe /0

O4 - HKCU..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\drwebsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\drwebsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\drwebsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\drwebsp.dll

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/Media ... e-c139.cab

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/04df2400d9c ... xIE601.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{91741410-DEA2-4475-B83D-FF398BE09F0F}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{91741410-DEA2-4475-B83D-FF398BE09F0F}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe (file missing)

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe (file missing)

O23 - Service: SpIDer Guard for Windows NT (spidernt) - Unknown owner - C:\Program Files\DrWeb\SpiderNT.exe (file missing)

Z gory dziekuje za porady.


(Musg) #2

log masz czysty

zostalo ci troche pozostalosci po pandzie i DRweb jednak syfu nie ma

usun:

zrob tak:

Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz: SpIDer Guard for Windows NT potem:

Otwierasz HijackThis--- Misc Tools--- Delete NT Service--- wklepujesz SpIDer Guard for Windows NT >>> zawierdzasz. Potem kasujesz wpis w hijacku -fix

kosmetycznie usun:

pamietaj o wylaczeniu przywracania systemu w xp podczas usuwania

daj log kontrolinie