Proszę o spr loga

Ciągle dokuczają mi sahagent i optimize.exe (znowu) :frowning:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:59:31, on 2005-07-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\savedump.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\2\printray.exe

C:\Program Files\Beniamin\tguard.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\PROGRA~1\MEDIAG~1\MEDIAG~1.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Documents and Settings\Pegaz\Pulpit\nmap\Nowy folder\bin\nmapserv.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\ap9h4qmo.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Pegaz\Pulpit\Programy\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PrinTray] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\2\printray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tguard] C:\Program Files\Beniamin\tguard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Media Gateway] C:\PROGRA~1\MEDIAG~1\MEDIAG~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [ap9h4qmo] C:\WINDOWS\system32\ap9h4qmo.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{02A0421A-17DE-4BCE-BCF6-BB218FADEEC1}: NameServer = 172.16.1.1,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{02A0421A-17DE-4BCE-BCF6-BB218FADEEC1}: NameServer = 172.16.1.1,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{02A0421A-17DE-4BCE-BCF6-BB218FADEEC1}: NameServer = 172.16.1.1,194.204.159.1

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe (file missing)

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NMap - Unknown owner - C:\Documents and Settings\Pegaz\Pulpit\nmap\Nowy folder\bin\nmapserv.exe

hmm… to bardzo dziwne, bo ciągle nie daje mi żyć mój antyvir i pojawia się ciągle komunikat że optimize.exe próbuje coś tam zrobić i zawsze naciskam “denny access”, jak mi sie pojawi jeszcze raz to go tu wkleje, tylko powiedz jak to 3ba zrobić :slight_smile:

POCZYTAJ

Jeżeli znasz jego lokalizacje to usuń go w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu.

Oj Damian twój post poleciał, omijasz syf czym wprowadzasz userów w błąd pisząc iż ich log jest czysty.

A to co:

ten syf bardzo czesto towarzyszy optimize.exe oraz Media Access takze ten wpis może powodować alert antywirusa.

W Dodaj/Usun odinstaluj Media Gateway

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki i foldery na czerwono usun ręcznie z dysku

Jeżeli bedziesz miał problem z usunieciem pliku ap9h4qmo.exe to usuń go programem Pocket Killbox czyli odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżke:

C:\WINDOWS\system32** ap9h4qmo.exe**

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz sie)

Kosmetyka:

Ciachnij:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz: