Proszę o spr. LOG'a


(Osa End) #1

Świeżo postawiony system Windows 2003

Jeśli będzie coś nie tak proszę o jakiś opis co i jak zrobić. Dzięki z Góry

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:54:08, on 2005-08-16

Platform: Windows 2003 Dodatek SP1 (WinNT 5.02.3790)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.3790.1830)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Samurize\Client.exe

C:\Program Files\BitSpirit\BitSpirit.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\System32\wins.exe

C:\WINDOWS\System32\dns.exe

C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\system32\sfmprint.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

E:\Narzędzia\Uptime-Client++ v0.23\client.exe

E:\Narzędzia\hijackthis 1.99\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://shdoclc.dll/hardAdmin.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://shdoclc.dll/hardAdmin.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = res://shdoclc.dll/hardAdmin.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://update.microsoft.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - Startup: SpeedFan.lnk = C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1124194237662

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - C:\WINDOWS\SYSTEM32\dimsntfy.dll

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsr.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

(Musg) #2

kosmetycznie usun:

i jest ok :slight_smile:


(Osa End) #3

Kosmetycznie :?: Bo nie wiem jak :frowning:


(Musg) #4

ciachnij hijackiem naciskajac FIX w trybie awaryjnym twojego systemu :slight_smile:


(Osa End) #5

A teraz gra :?:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:12:14, on 2005-08-16

Platform: Windows 2003 Dodatek SP1 (WinNT 5.02.3790)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.3790.1830)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\system32\sfmprint.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsr.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

C:\Program Files\BitSpirit\BitSpirit.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Samurize\Client.exe

C:\Program Files\GetRight\GetRight.exe

C:\Program Files\GetRight\GetRight.exe

E:\Narzędzia\hijackthis 1.99\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://update.microsoft.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - Startup: SpeedFan.lnk = C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1124194237662

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - C:\WINDOWS\SYSTEM32\dimsntfy.dll

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsr.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

(boczi) #6

OK - log czysty :slight_smile:

Kosmetycznie z autostartu - Start -> uruchom -> msconfig -> uruchamianie możesz odznaczyć nwiz.exe.


(Osa End) #7

OK. Już usunąłem z autostaru :slight_smile: