Prosze o sprawdzenia loga HiJack


(M@rcinus) #1

Wrzuca mi sie stronka startowa no i jeszcze jakis trojanik ( adclicker.A )

Logfile of HijackThis v1.98.0

Scan saved at 12:17:54, on 2004-12-27

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\inet10055\services.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

F:\Gry\vietnam\LiveUpdate.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

F:\Gry\vietnam\aceagent.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\WINDOWS\inet10055\explorer.exe

D:\gadu gadu\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe

E:\Instalki\Do spamu\HiJack\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.searchportal.info/10055/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3} - (no file)

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AceGain LiveUpdate] F:\Gry\vietnam\LiveUpdate.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet10055\services.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [shareaza] "C:\Program Files\Shareaza\Shareaza.exe" -tray

O4 - HKCU..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet10055\services.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O15 - Trusted Zone: http://\*.windupdates.com

O16 - DPF: {14A3221B-1678-1982-A355-7263B1281987} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht! http://82.179.166.130/e9xr2.chm::/file.exe

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cards_2_0_0_56.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_21.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{FE41DEA6-1186-44C6-BE23-E3970374CCC1}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1


(Dragonlnx) #2

W trybie awaryjnym usuń: (Trojan xpsystem

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.searchportal.info/10055/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = about:blank

O2 - BHO: (no name) - {5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet10055\services.exe

O4 - HKCU..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet10055\services.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O15 - Trusted Zone: http://*.windupdates.com

O16 - DPF: {14A3221B-1678-1982-A355-7263B1281987} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht! http://82.179.166.130/e9xr2.chm::/file.exe

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.3/g\_bin/pl/cards\_2\_0\_0\_56.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool - http://67.15.101.3/g\_bin/pl/billard8\_2\_0\_0\_21.cab

--KOSMETYKA--

Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> uruchamianie >>> odznaczasz:

-


(M@rcinus) #3

Przeskanowałem jeszcze Kasperskim i tym CWShreeder i zostało mi w logu to:

Logfile of HijackThis v1.98.0

Scan saved at 17:09:28, on 2004-12-27

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

F:\Gry\vietnam\LiveUpdate.exe

C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

F:\Gry\vietnam\aceagent.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\taskmgr.exe

D:\gadu gadu\Gadu-Gadu\gg.exe

E:\Instalki\Do spamu\HiJack\HijackThis.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\NMain.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [AceGain LiveUpdate] F:\Gry\vietnam\LiveUpdate.exe

O4 - HKLM..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{FE41DEA6-1186-44C6-BE23-E3970374CCC1}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

Walcze teraz jeszcze z wirusem Bloodhoud.Exploidd.6

Dzieki za podpowiedzi.


(Dragonlnx) #4

Log czysty :wink:


(Jablek 88) #5

Walcze teraz jeszcze z wirusem Bloodhoud.Exploid.6

_____________________________________________

Wyczyść cokkies i pliki internet explorera lub innej przeglądarki


(Damian) #6

Skanery on-line z vortalu powinny załatwić sprawe.


(M@rcinus) #7

Dziękuje za wszystkie podpowiedzi tfu tfu nie zapeszac jak narazie wszystko smiga. A tak na marginesie jak wchodziłem na forum to wje.. mi sie ten wirus ale Norton go wyrzucił :slight_smile: Pozdrowionka ALL