Proszę o sprawdzenia loga

Proszę o sprawdzenie loga kumpla, pojawia mu się komunikat, że ma 50 sekund na wyłączenie PC :?

Scan saved at 14:42:27, on 2007-12-22

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\ssoftsrv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\spool.exe

C:\WINDOWS\System32\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc86.exe

C:\WINDOWS\System32\spool.exe

C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe

F:\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe

C:\WINDOWS\System32\msn32.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\WINDOWS\system32\ftp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\Program Files\NS\netsoccer.exe

D:\Program Files\Teamspeak2_RC2\TeamS

C:\DOCUME~1\az\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.579\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hotinfolink.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Share Accelerator MM Toolbar - {4596013b-6c31-408b-a266-deae5c086dc2} - C:\Program Files\Share_Accelerator_MM\tbSha1.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\2.bin\MWSSRCAS.DLL

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\2.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSBAR.DLL

O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8

Log jest niekompletny

Pobierz Combofix przeskanuj system daj log na forum

potem log HijackThis

w kolejności którą podałem

:slight_smile:

Proszę zmienić temat postu na konkretny, opcja edytuj i popraw.JNJN