Prosze o sprawdzenia Loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:36:52, on 05-11-20

Platform: Windows 98 Gold (Win9x 4.10.1998)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\STARTER.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\REAL\UPDATE_OB\REALSCHED.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\CTFMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMP.EXE

C:\UNZIPPED\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\PROGRAM FILES\YAHOO!\COMPANION\INSTALLS\CPN\YT.DLL

O2 - BHO: (no name) - {7B55BB05-0B4D-44fd-81A6-B136188F5DEB} - C:\WINDOWS\QUESTMOD.DLL (file missing)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRAM FILES\YAHOO!\COMPANION\INSTALLS\CPN\YT.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [EnsoniqMixer] starter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SysTime] C:\WINDOWS\SYSTEM\systime.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [PowerStrip] c:\program files\powerstrip\pstrip.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVMON] C:\Program Files\ArcaVir\Bin\AVMon.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SysTime] C:\WINDOWS\SYSTEM\systime.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] ctfmon.exe

O4 - Startup: Rejestrowanie produktów Corela.lnk = C:\Program Files\PLUS!\SYSAGENT.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmtrans.html

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: MSN Messenger Service - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll

O12 - Plugin for .pdf: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\nppdf32.dll

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com

O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com

O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com

O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info

O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com

O15 - Trusted Zone: *.slotch.com

O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com

O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com

O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com

O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net

O15 - Trusted Zone: *.topconverting.com

O15 - Trusted Zone: *.crazywinnings.com

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotch.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.topconverting.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.crazywinnings.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 213.159.117.133

O15 - Trusted IP range: 213.159.117.133 (HKLM)

O16 - DPF: Win32 Classes - file://C:\WINDOWS\Java\classes\win32ie4.cab

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {79849612-A98F-45B8-95E9-4D13C7B6B35C} (Loader2 Control) - http://static.topconverting.com/activex/loader2.ocx

O16 - DPF: {3E339D3C-4B12-4E8C-A529-9CC4BEEAFD4F} (VacPro.russia_ver3) - http://www.globalphon.com/dialer/russia.CAB

O16 - DPF: {601B0644-FC12-3F1F-0CF1-5510450325EF} - http://213.159.117.150/1/rdgPL10.exe

O16 - DPF: {145329AE-65CE-1091-4386-0D9B5D7DE395} - http://213.159.117.150/1/rdgPL10.exe

O16 - DPF: {76D12BFE-2C6E-71AD-80BF-6A92572DA31A} - http://213.159.117.150/1/rdgPL10.exe

O16 - DPF: {54753F7A-1EBE-0099-C09B-324F44985DAD} - http://213.159.117.150/1/rdgPL10.exe

O16 - DPF: {2B3DBCA3-DBB9-1372-CCB4-30AF2D796270} - http://213.159.117.150/1/rdgPL10.exe

O16 - DPF: {5F5786E7-D7DC-6C23-254C-091E31357A8D} - http://213.159.117.150/1/rdgPL10.exe

O16 - DPF: {5492F87E-C08B-3E30-F7F0-273563DAC2DD} - http://213.159.117.150/1/rdgPL10.exe

O16 - DPF: {13574A72-E5B8-0ECD-372B-12987D77496B} - http://213.159.117.150/1/rdgPL10.exe

O16 - DPF: {232B7CE2-B3EC-3AD3-177B-51A00D733EED} - http://213.159.117.150/1/rdgPL10.exe

O16 - DPF: {0191ABF4-9421-435E-9FFD-CD827A2A82D8} (SBITAX7Ctrl Class) - http://download.tibsystems.com/tl7000.dll

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_23.cab

O16 - DPF: {A9ED6AA2-D9D4-4D71-9586-E293E2E3580B} (GameDesire Marbles&Diamonds&Runes) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/marbles_2_0_0_22.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

Problem polega na tym, iż komputer się często wiesza, a i dysk jest zapełniony, mimo, ze w komputerze sa tylko najpotrzebniejsze pliki.

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5

W trybie awaryjnym usuń wpisy hijackiem a pliki ręcznie.

Użyj CWS.Systime Removal 3.5