Prosze o sprawdzenie czy jest w srod tych plikow wirus

C:\pagefi C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\EventCache{71926030-28F3-435D-818F-C0540973C3CD}.bin.

C:\System Volume Information_restore{1EBD0E51-DFA5-4D29-835A-F2D68941643A}\RP18\A0002400.ini.

C:\System Volume Information_restore{1EBD0E51-DFA5-4D29-835A-F2D68941643A}\RP18\A0002405.lnk.

C:\System Volume Information_restore{1EBD0E51-DFA5-4D29-835A-F2D68941643A}\RP18\A0002411.ini.

C:\System Volume Information_restore{1EBD0E51-DFA5-4D29-835A-F2D68941643A}\RP18\A0002414.ini.

C:\System Volume Information_restore{1EBD0E51-DFA5-4D29-835A-F2D68941643A}\RP18\A0002417.ini.

C:\System Volume Information_restore{1EBD0E51-DFA5-4D29-835A-F2D68941643A}\RP18\A0002419.ini.

C:\System Volume Information_restore{1EBD0E51-DFA5-4D29-835A-F2D68941643A}\RP17\A0001389.ini.

C:\System Volume Information_restore{1EBD0E51-DFA5-4D29-835A-F2D68941643A}\RP17\A0001395.ini.

C:\System Volume Information_restore{1EBD0E51-DFA5-4D29-835A-F2D68941643A}\RP16\A0001384.ini.

C:\System Volume Information_restore{1EBD0E51-DFA5-4D29-835A-F2D68941643A}\RP15\A0001348.ini.

C:\System Volume Information_restore{1EBD0E51-DFA5-4D29-835A-F2D68941643A}\RP15\A0001354.ini.

C:\System Volume Information_restore{1EBD0E51-DFA5-4D29-835A-F2D68941643A}\RP15\A0001357.lnk.

C:\System Volume Information_restore{1EBD0E51-DFA5-4D29-835A-F2D68941643A}\RP15\A0001361.ini.

C:\System Volume Information_restore{1EBD0E51-DFA5-4D29-835A-F2D68941643A}\RP15\A0001364.lnk.

C:\System Volume Information_restore{1EBD0E51-DFA5-4D29-835A-F2D68941643A}\RP15\A0001369.ini.

C:\System Volume Information_restore{1EBD0E51-DFA5-4D29-835A-F2D68941643A}\RP15\A0001372.ini.

C:\System Volume Information_restore{1EBD0E51-DFA5-4D29-835A-F2D68941643A}\RP15\A0001374.ini.

C:\System Volume Information_restore{1EBD0E51-DFA5-4D29-835A-F2D68941643A}\RP15\A0001377.lnk.

C:\System Volume Information_restore{1EBD0E51-DFA5-4D29-835A-F2D68941643A}\RP14\A0001303.inf.

C:\System Volume Information_restore{09C7D515-1AB3-4EF1-A29C-8D761DF738F2}\RP21\A0028072.exe\data\maps\making\making.ipl.

C:\RECYCLER\S-1-5-21-839522115-1229272821-2147104195-1004\Dc3.lnk.

C:\RECYCLER\S-1-5-21-839522115-1229272821-2147104195-1004\Dc7\desktop.ini.

* Skanowanie C:\Documents and Settings\WIŚLAK1988\Moje dokumenty\Nowy folder (4)\BMW_M3_Challenge.exe

Prawoklik na Mój Komputer>>Przywracanie systemu>> wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.

Opróżnij KOSZ