Prosze o sprawdzenie(komp ciagle "pracuje")

ponadto zaraz po włączeniu pojawia mi sie na chwile okienko z trybu poleceń pt. cmd.exe ale tylko na chwile po czym znika-przedtem tego nie było.

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Poczytaj Usuwanie VX2.BetterInternet i daj log nr 1 z narzędzia L2Mfix

L2MFIX find log 010406

These are the registry keys present

**********************************************************************************

Winlogon/notify:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cbaby]

"Asynchronous"=dword:00000001

"DllName"="cbaby.dll"

"Impersonate"=dword:00000000

"Logon"="Logon"

"Logoff"="Logoff"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\crypt32chain]

"Asynchronous"=dword:00000000

"Impersonate"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,\

 6c,00,00,00

"Logoff"="ChainWlxLogoffEvent"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cryptnet]

"Asynchronous"=dword:00000000

"Impersonate"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,6e,00,65,00,74,00,2e,00,64,00,\

 6c,00,6c,00,00,00

"Logoff"="CryptnetWlxLogoffEvent"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cscdll]

"DLLName"="cscdll.dll"

"Logon"="WinlogonLogonEvent"

"Logoff"="WinlogonLogoffEvent"

"ScreenSaver"="WinlogonScreenSaverEvent"

"Startup"="WinlogonStartupEvent"

"Shutdown"="WinlogonShutdownEvent"

"StartShell"="WinlogonStartShellEvent"

"Impersonate"=dword:00000000

"Asynchronous"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Dynamic Directory]

"Asynchronous"=dword:00000000

"DllName"="C:\\WINDOWS\\system32\\ktlul7391.dll"

"Impersonate"=dword:00000000

"Logon"="WinLogon"

"Logoff"="WinLogoff"

"Shutdown"="WinShutdown"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\hggde]

"Asynchronous"=dword:00000001

"DllName"="C:\\WINDOWS\\System32\\hggde.dll"

"Impersonate"=dword:00000000

"Startup"="SysLogon"

"Logoff"="SysLogoff"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ScCertProp]

"DLLName"="wlnotify.dll"

"Logon"="SCardStartCertProp"

"Logoff"="SCardStopCertProp"

"Lock"="SCardSuspendCertProp"

"Unlock"="SCardResumeCertProp"

"Enabled"=dword:00000001

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Schedule]

"Asynchronous"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

 6c,00,6c,00,00,00

"Impersonate"=dword:00000000

"StartShell"="SchedStartShell"

"Logoff"="SchedEventLogOff"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\sclgntfy]

"Logoff"="WLEventLogoff"

"Impersonate"=dword:00000000

"Asynchronous"=dword:00000001

"DllName"=hex(2):73,00,63,00,6c,00,67,00,6e,00,74,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

 6c,00,6c,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn]

"DLLName"="WlNotify.dll"

"Lock"="SensLockEvent"

"Logon"="SensLogonEvent"

"Logoff"="SensLogoffEvent"

"Safe"=dword:00000001

"MaxWait"=dword:00000258

"StartScreenSaver"="SensStartScreenSaverEvent"

"StopScreenSaver"="SensStopScreenSaverEvent"

"Startup"="SensStartupEvent"

"Shutdown"="SensShutdownEvent"

"StartShell"="SensStartShellEvent"

"PostShell"="SensPostShellEvent"

"Disconnect"="SensDisconnectEvent"

"Reconnect"="SensReconnectEvent"

"Unlock"="SensUnlockEvent"

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\termsrv]

"Asynchronous"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

 6c,00,6c,00,00,00

"Impersonate"=dword:00000000

"Logoff"="TSEventLogoff"

"Logon"="TSEventLogon"

"PostShell"="TSEventPostShell"

"Shutdown"="TSEventShutdown"

"StartShell"="TSEventStartShell"

"Startup"="TSEventStartup"

"MaxWait"=dword:00000258

"Reconnect"="TSEventReconnect"

"Disconnect"="TSEventDisconnect"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wlballoon]

"DLLName"="wlnotify.dll"

"Logon"="RegisterTicketExpiredNotificationEvent"

"Logoff"="UnregisterTicketExpiredNotificationEvent"

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001


**********************************************************************************

useragent:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]

"{8A75BE24-6AA1-232C-B177-B7B50F8598CF}"=""


**********************************************************************************

Shell Extension key:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]

"{00022613-0000-0000-C000-000000000046}"="Karta waciwoci pliku multimedialnego"

"{176d6597-26d3-11d1-b350-080036a75b03}"="ZarzĄdzanie skanerem ICM"

"{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}"="Strona zabezpieczeä NTFS"

"{3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}"="Strona waciwoci OLE Docfile"

"{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w"

"{41E300E0-78B6-11ce-849B-444553540000}"="PlusPack CPL Extension"

"{42071712-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL karty graficznej"

"{42071713-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL monitora wywietlania"

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL kadrowania wywietlania"

"{4E40F770-369C-11d0-8922-00A024AB2DBB}"="Strona zabezpieczeä usugi DS"

"{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"="Strona zgodnoci"

"{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}"="Program obsugi danych wycinkowych powoki"

"{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}"="Rozszerzenie Disc Copy"

"{59be4990-f85c-11ce-aff7-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla obiekt˘w Microsoft Windows Network"

"{5DB2625A-54DF-11D0-B6C4-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie monitorem ICM"

"{675F097E-4C4D-11D0-B6C1-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie drukarkĄ ICM"

"{764BF0E1-F219-11ce-972D-00AA00A14F56}"="Rozszerzenia powoki dla kompresji plik˘w"

"{77597368-7b15-11d0-a0c2-080036af3f03}"="Rozszerzenie powoki drukarek sieci Web"

"{7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56}"="Disk Quota UI"

"{853FE2B1-B769-11d0-9C4E-00C04FB6C6FA}"="Menu kontekstowe szyfrowania"

"{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}"="Akt˘wka"

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}"="Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

"{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}"="Fonts"

"{DBCE2480-C732-101B-BE72-BA78E9AD5B27}"="Profil ICC"

"{F37C5810-4D3F-11d0-B4BF-00AA00BBB723}"="Strona zabezpieczeä drukarek"

"{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w"

"{f92e8c40-3d33-11d2-b1aa-080036a75b03}"="Display TroubleShoot CPL Extension"

"{7444C717-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto PKO"

"{7444C719-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto Sign"

"{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}"="PoĄczenia sieciowe"

"{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}"="PoĄczenia sieciowe"

"{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{FB0C9C8A-6C50-11D1-9F1D-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{905667aa-acd6-11d2-8080-00805f6596d2}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{3F953603-1008-4f6e-A73A-04AAC7A992F1}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{83bbcbf3-b28a-4919-a5aa-73027445d672}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{F0152790-D56E-4445-850E-4F3117DB740C}"="Remote Sessions CPL Extension"

"{5F327514-6C5E-4d60-8F16-D07FA08A78ED}"="Auto Update Property Sheet Extension"

"{60254CA5-953B-11CF-8C96-00AA00B8708C}"="Rozszerzenia powoki dla hosta skrypt˘w systemu Windows"

"{2206CDB2-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}"="Microsoft Data Link"

"{DD2110F0-9EEF-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Icon Handler"

"{797F1E90-9EDD-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Shell Extension"

"{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}"="Zaplanowane zadania"

"{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}"="Pasek zadaä i menu Start"

"{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Wyszukaj"

"{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsuga techniczna"

"{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsuga techniczna"

"{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Uruchom..."

"{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Internet"

"{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="E-mail"

"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}"="Czcionki"

"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}"="Narz©dzia administracyjne"

"{875CB1A1-0F29-45de-A1AE-CFB4950D0B78}"="Audio Media Properties Handler"

"{40C3D757-D6E4-4b49-BB41-0E5BBEA28817}"="Video Media Properties Handler"

"{E4B29F9D-D390-480b-92FD-7DDB47101D71}"="Wav Properties Handler"

"{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}"="Avi Properties Handler"

"{A6FD9E45-6E44-43f9-8644-08598F5A74D9}"="Midi Properties Handler"

"{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}"="Video Thumbnail Extractor"

"{5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837}"="Pasek narz©dzi programu Microsoft Internet"

"{22BF0C20-6DA7-11D0-B373-00A0C9034938}"="Stan pobierania"

"{91EA3F8B-C99B-11d0-9815-00C04FD91972}"="Folder powoki zwi©kszonej"

"{6413BA2C-B461-11d1-A18A-080036B11A03}"="Folder powoki zwi©kszonej 2"

"{F61FFEC1-754F-11d0-80CA-00AA005B4383}"="BandProxy"

"{7BA4C742-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}"="Pasek przeglĄdarki Microsoft"

"{30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38}"="Pasek wyszukiwania"

"{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}"="Pasek multimedi˘w"

"{169A0691-8DF9-11d1-A1C4-00C04FD75D13}"="Wyszukiwanie w okienku"

"{07798131-AF23-11d1-9111-00A0C98BA67D}"="Wyszukiwanie w sieci Web"

"{AF4F6510-F982-11d0-8595-00AA004CD6D8}"="Narz©dzie opcji drzewa rejestru"

"{01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383}"="&Adres"

"{A08C11D2-A228-11d0-825B-00AA005B4383}"="Pole edycji adresu"

"{00BB2763-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Autouzupenianie Microsoft"

"{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Wyodr©bnianie obraz˘w Trident"

"{6756A641-DE71-11d0-831B-00AA005B4383}"="Lista autouzupeniania MRU"

"{6935DB93-21E8-4ccc-BEB9-9FE3C77A297A}"="Niestandardowa lista autouzupeniania MRU"

"{7e653215-fa25-46bd-a339-34a2790f3cb7}"="Dost©pny"

"{acf35015-526e-4230-9596-becbe19f0ac9}"="Pasek podr©czny ledzenia"

"{E0E11A09-5CB8-4B6C-8332-E00720A168F2}"="Analizator paska adresu"

"{00BB2764-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Lista autouzupeniania historii Microsoft"

"{03C036F1-A186-11D0-824A-00AA005B4383}"="Lista autouzupeniania folderu powoki Microsoft"

"{00BB2765-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Kontener wielu list autouzupeniania Microsoft"

"{ECD4FC4E-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Menu witryny paska powoki"

"{3CCF8A41-5C85-11d0-9796-00AA00B90ADF}"="Shell DeskBarApp"

"{ECD4FC4C-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Pasek pulpitu powoki"

"{ECD4FC4D-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Shell Rebar BandSite"

"{DD313E04-FEFF-11d1-8ECD-0000F87A470C}"="Pomoc dla uľytkownika"

"{EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11}"="Globalne ustawienia folder˘w"

"{EFA24E61-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Favorites Band"

"{0A89A860-D7B1-11CE-8350-444553540000}"="Shell Automation Inproc Service"

"{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837}"="Shell DocObject Viewer"

"{A5E46E3A-8849-11D1-9D8C-00C04FC99D61}"="Microsoft Browser Architecture"

"{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}"="InternetShortcut"

"{3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}"="Microsoft Url History Service"

"{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}"="Historia"

"{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"

"{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"

"{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}"="Microsoft Url Search Hook"

"{A2B0DD40-CC59-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Ekran powitalny pakietu IE4"

"{67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13}"="CDF Extension Copy Hook"

"{131A6951-7F78-11D0-A979-00C04FD705A2}"="ISFBand OC"

"{9461b922-3c5a-11d2-bf8b-00c04fb93661}"="Search Assistant OC"

"{3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837}"="Internet"

"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"="Internet Name Space"

"{EFA24E64-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Pasek eksploratora"

"{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"

"{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"

"{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}"="Folder pami©ci podr©cznej ActiveX"

"{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheck"

"{ABBE31D0-6DAE-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="Subscription Mgr"

"{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}"="Folder subskrypcji"

"{08165EA0-E946-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheckWebCrawler"

"{E3A8BDE6-ABCE-11d0-BC4B-00C04FD929DB}"="WebCheckChannelAgent"

"{E8BB6DC0-6B4E-11d0-92DB-00A0C90C2BD7}"="TrayAgent"

"{7D559C10-9FE9-11d0-93F7-00AA0059CE02}"="Code Download Agent"

"{E6CC6978-6B6E-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="ConnectionAgent"

"{D8BD2030-6FC9-11D0-864F-00AA006809D9}"="PostAgent"

"{7FC0B86E-5FA7-11d1-BC7C-00C04FD929DB}"="WebCheck SyncMgr Handler"

"{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}"="Menedľer aplikacji powoki"

"{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}"="Wyliczanie zainstalowanych aplikacji"

"{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"="Publikator aplikacji Darwin"

"{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}"="Shell Image Verbs"

"{66e4e4fb-f385-4dd0-8d74-a2efd1bc6178}"="Shell Image Data Factory"

"{3F30C968-480A-4C6C-862D-EFC0897BB84B}"="GDI+program wyodr©bniajĄcy miniatury plik˘w"

"{9DBD2C50-62AD-11d0-B806-00C04FD706EC}"="Informacje podsumowujĄce obsugi miniatur (DOCFILES)"

"{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}"="Wyodr©bnianie miniatur HTML"

"{eb9b1153-3b57-4e68-959a-a3266bc3d7fe}"="Shell Image Property Handler"

"{CC6EEFFB-43F6-46c5-9619-51D571967F7D}"="Kreator publikacji w sieci Web"

"{add36aa8-751a-4579-a266-d66f5202ccbb}"="Zamawianie odbitek w sieci Web"

"{6b33163c-76a5-4b6c-bf21-45de9cd503a1}"="Obiekt powoki kreatora publikacji"

"{58f1f272-9240-4f51-b6d4-fd63d1618591}"="Kreator uzyskiwania profilu usugi Passport"

"{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153}"="Konta uľytkownik˘w"

"{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}"="Compressed (zipped) Folder Right Drag Handler"

"{888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062}"="Compressed (zipped) Folder SendTo Target"

"{63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000}"="FTP Folders Webview"

"{883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}"="Microsoft DocProp Shell Ext"

"{A9CF0EAE-901A-4739-A481-E35B73E47F6D}"="Microsoft DocProp Inplace Edit Box Control"

"{8EE97210-FD1F-4B19-91DA-67914005F020}"="Microsoft DocProp Inplace ML Edit Box Control"

"{0EEA25CC-4362-4A12-850B-86EE61B0D3EB}"="Microsoft DocProp Inplace Droplist Combo Control"

"{6A205B57-2567-4A2C-B881-F787FAB579A3}"="Microsoft DocProp Inplace Calendar Control"

"{28F8A4AC-BBB3-4D9B-B177-82BFC914FA33}"="Microsoft DocProp Inplace Time Control"

"{8A23E65E-31C2-11d0-891C-00A024AB2DBB}"="Directory Query UI"

"{9E51E0D0-6E0F-11d2-9601-00C04FA31A86}"="Shell properties for a DS object"

"{163FDC20-2ABC-11d0-88F0-00A024AB2DBB}"="Directory Object Find"

"{F020E586-5264-11d1-A532-0000F8757D7E}"="Directory Start/Search Find"

"{0D45D530-764B-11d0-A1CA-00AA00C16E65}"="Directory Property UI"

"{62AE1F9A-126A-11D0-A14B-0800361B1103}"="Directory Context Menu Verbs"

"{ECF03A33-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Copy Hook"

"{ECF03A32-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Drop Target"

"{4a7ded0a-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}"="MyDocs Properties"

"{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}"="Offline Files Menu"

"{10CFC467-4392-11d2-8DB4-00C04FA31A66}"="Offline Files Folder Options"

"{AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E}"="Folder plik˘w trybu offline"

"{143A62C8-C33B-11D1-84FE-00C04FA34A14}"="Microsoft Agent Character Property Sheet Handler"

"{ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6}"="DfsShell"

"{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}"="%DESC_PublishDropTarget%"

"{7A80E4A8-8005-11D2-BCF8-00C04F72C717}"="MMC Icon Handler"

"{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}"=".CAB file viewer"

"{32714800-2E5F-11d0-8B85-00AA0044F941}"="&Do os˘b..."

"{8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F}"="Windows Media Player Play as Playlist Context Menu Handler"

"{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}"="Windows Media Player Burn Audio CD Context Menu Handler"

"{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD}"="Windows Media Player Add to Playlist Context Menu Handler"

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}"="NvCpl DesktopContext Class"

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}"="Desktop Explorer"

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}"="Desktop Explorer Menu"

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}"="nView Desktop Context Menu"

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"="WinRAR shell extension"

"{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}"="Shell Extensions for RealOne Player"

"{F12662D5-7EDC-4D76-95B9-92DE59F6F9F1}"=""

"{89407CF9-B10C-4DC0-86AE-186320C48B14}"=""

"{539B915C-6A40-4DA5-A444-B79A1DD72E35}"=""

"{5BDE6728-1214-4949-BCBC-A6FFEEB50993}"=""

"{BE6E982D-287B-43D2-B3CE-E74CB86D35C0}"=""

"{59EEE003-8BFB-4D1D-912A-41071A55217E}"=""

"{f39a0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64433}"="Plik kanau"

"{f3aa0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64434}"="Skr˘t kanau"

"{f3ba0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64435}"="Obiekt obsugi kanau"

"{f3da0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64437}"="Channel Menu"

"{f3ea0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64438}"="Channel Properties"

"{FFDEEAEC-AD2D-44B7-AD04-2B7A7A440C61}"=""

"{8B1625A6-9907-4D21-A2F4-247E323F0FE8}"=""

"{C564E587-2904-4DAE-9A9B-AF4DEB815438}"=""


**********************************************************************************

HKEY ROOT CLASSIDS:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{89407CF9-B10C-4DC0-86AE-186320C48B14}]

@=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{89407CF9-B10C-4DC0-86AE-186320C48B14}\Implemented Categories]

@=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{89407CF9-B10C-4DC0-86AE-186320C48B14}\Implemented Categories\{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{89407CF9-B10C-4DC0-86AE-186320C48B14}\InprocServer32]

@="C:\\WINDOWS\\system32\\mrpmsp.dll"

"ThreadingModel"="Apartment"


Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5BDE6728-1214-4949-BCBC-A6FFEEB50993}]

@=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5BDE6728-1214-4949-BCBC-A6FFEEB50993}\Implemented Categories]

@=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5BDE6728-1214-4949-BCBC-A6FFEEB50993}\Implemented Categories\{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5BDE6728-1214-4949-BCBC-A6FFEEB50993}\InprocServer32]

@="C:\\WINDOWS\\system32\\dgcpsapi.dll"

"ThreadingModel"="Apartment"


Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BE6E982D-287B-43D2-B3CE-E74CB86D35C0}]

@=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BE6E982D-287B-43D2-B3CE-E74CB86D35C0}\Implemented Categories]

@=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BE6E982D-287B-43D2-B3CE-E74CB86D35C0}\Implemented Categories\{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BE6E982D-287B-43D2-B3CE-E74CB86D35C0}\InprocServer32]

@="C:\\WINDOWS\\system32\\ptrfctrs.dll"

"ThreadingModel"="Apartment"


Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{59EEE003-8BFB-4D1D-912A-41071A55217E}]

@=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{59EEE003-8BFB-4D1D-912A-41071A55217E}\Implemented Categories]

@=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{59EEE003-8BFB-4D1D-912A-41071A55217E}\Implemented Categories\{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{59EEE003-8BFB-4D1D-912A-41071A55217E}\InprocServer32]

@="C:\\WINDOWS\\system32\\dwskperf.dll"

"ThreadingModel"="Apartment"


Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FFDEEAEC-AD2D-44B7-AD04-2B7A7A440C61}]

@=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FFDEEAEC-AD2D-44B7-AD04-2B7A7A440C61}\Implemented Categories]

@=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FFDEEAEC-AD2D-44B7-AD04-2B7A7A440C61}\Implemented Categories\{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FFDEEAEC-AD2D-44B7-AD04-2B7A7A440C61}\InprocServer32]

@="C:\\WINDOWS\\system32\\alctres.dll"

"ThreadingModel"="Apartment"


Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8B1625A6-9907-4D21-A2F4-247E323F0FE8}]

@=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8B1625A6-9907-4D21-A2F4-247E323F0FE8}\Implemented Categories]

@=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8B1625A6-9907-4D21-A2F4-247E323F0FE8}\Implemented Categories\{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8B1625A6-9907-4D21-A2F4-247E323F0FE8}\InprocServer32]

@="C:\\WINDOWS\\system32\\dusynth.dll"

"ThreadingModel"="Apartment"


Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C564E587-2904-4DAE-9A9B-AF4DEB815438}]

@=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C564E587-2904-4DAE-9A9B-AF4DEB815438}\Implemented Categories]

@=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C564E587-2904-4DAE-9A9B-AF4DEB815438}\Implemented Categories\{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C564E587-2904-4DAE-9A9B-AF4DEB815438}\InprocServer32]

@="C:\\WINDOWS\\system32\\csbcatq.dll"

"ThreadingModel"="Apartment"


**********************************************************************************

Files Found are not all bad files:


C:\WINDOWS\SYSTEM32\

  alctres.dll Thu 2006-02-23 19:18:12 ..S.R 235 613 230,09 K

  csbcatq.dll Thu 2006-02-23 20:37:24 ..S.R 236 208 230,67 K

  px.dll Mon 2005-12-05 6:12:26 ..... 339 968 332,00 K

  pxmas.dll Mon 2005-12-05 6:12:26 ..... 172 032 168,00 K

  pxwave.dll Mon 2005-12-05 6:12:26 ..... 339 968 332,00 K

  vxblock.dll Mon 2005-12-05 6:12:26 ..... 28 672 28,00 K

  pxdrv.dll Mon 2005-12-05 6:12:26 ..... 405 504 396,00 K

  pncrt.dll Fri 2006-02-17 21:31:04 A.... 278 528 272,00 K

  pndx5032.dll Fri 2006-02-17 21:31:06 A.... 5 632 5,50 K

  hr4605~1.dll Thu 2006-02-23 20:24:18 ..S.R 234 772 229,27 K

  dusynth.dll Thu 2006-02-23 20:03:16 ..S.R 234 772 229,27 K

  pndx5016.dll Fri 2006-02-17 21:31:06 A.... 6 656 6,50 K

  s32evnt1.dll Tue 2006-01-31 14:35:34 A.... 91 904 89,75 K

  rmoc3260.dll Fri 2006-02-17 21:31:12 A.... 176 128 172,00 K

  hggde.dll Thu 2006-02-23 21:20:32 ..SH. 577 588 564,05 K

  bxmon.dll Mon 2006-02-20 10:07:26 ..SH. 24 880 24,30 K

  tcsvc.dll Sun 2006-02-26 20:14:08 ..SH. 26 828 26,20 K

  jkkjj.dll Fri 2006-02-10 13:31:34 A.... 38 925 38,01 K

  vtuvt.dll Fri 2006-02-10 13:31:34 A.... 38 925 38,01 K

  vtsts.dll Fri 2006-02-10 13:31:34 A.... 38 925 38,01 K

  hqghumea.dll Mon 2006-02-27 19:02:10 A.... 26 828 26,20 K

  cbaby.dll Fri 2006-02-10 13:31:34 A.... 38 925 38,01 K

  ddccc.dll Fri 2006-02-10 13:31:34 A.... 38 925 38,01 K

  nnnnm.dll Fri 2006-02-10 13:31:34 A.... 38 925 38,01 K

  yabyx.dll Fri 2006-02-10 13:31:34 A.... 38 925 38,01 K

  dwskperf.dll Thu 2006-02-23 17:34:02 ..S.R 234 772 229,27 K

  byxyy.dll Fri 2006-02-10 13:31:34 A.... 38 925 38,01 K

  gebaa.dll Fri 2006-02-10 13:31:34 A.... 38 925 38,01 K

  j60slg~1.dll Thu 2006-02-23 19:57:34 ..S.R 235 613 230,09 K

  ff_vfw.dll Thu 2005-12-08 23:19:24 A.... 9 728 9,50 K


30 items found: 30 files (9 H/S), 0 directories.

  Total of file sizes: 4 272 919 bytes 4,07 M

Locate .tmp files:


No matches found.

**********************************************************************************

Directory Listing of system files:

 Wolumin w stacji C nie ma etykiety.

 Numer seryjny woluminu: 70D5-F35A


 Katalog: C:\WINDOWS\System32


2006-02-28 15:45 448˙525 edggh.ini

2006-02-28 15:40 448˙621 edggh.bak2

2006-02-26 20:14 26˙828 tcsvc.dll

2006-02-23 21:20 313˙750 edggh.bak1

2006-02-23 21:20 577˙588 hggde.dll

2006-02-23 20:37 236˙208 csbcatq.dll

2006-02-23 20:24 234˙772 hr4605hse.dll

2006-02-23 20:03 234˙772 dusynth.dll

2006-02-23 19:57 235˙613 j60slgd7160.dll

2006-02-23 19:18 235˙613 alctres.dll

2006-02-23 17:34 234˙772 dwskperf.dll

2006-02-20 10:07 24˙880 bxmon.dll

2006-02-10 21:07  
[/code]

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG

Start do z Konsoli Odzyskiwania CD XP i komendy:

CD C:\WINDOWS\system32

ATTRIB -R-S-H ptrfctrs.dll

ATTRIB -R-S-H dgcpsapi.dll

ATTRIB -R-S-H mrpmsp.dll

ATTRIB -R-S-H ktlul7391.dll

ATTRIB -R-S-H tcsvc.dll

ATTRIB -R-S-H hggde.dll

ATTRIB -R-S-H csbcatq.dll

ATTRIB -R-S-H hr4605hse.dll

ATTRIB -R-S-H dusynth.dll

ATTRIB -R-S-H j60slgd7160.dll

ATTRIB -R-S-H alctres.dll

ATTRIB -R-S-H dwskperf.dll

DEL ptrfctrs.dll

DEL dgcpsapi.dll

DEL mrpmsp.dll

DEL ktlul7391.dll

DEL tcsvc.dll

DEL hggde.dll

DEL csbcatq.dll

DEL hr4605hse.dll

DEL dusynth.dll

DEL j60slgd7160.dll

DEL alctres.dll

DEL dwskperf.dll

DEL mssvcc.exe

DEL winsystems.exe

DEL mssecure.exe

EXIT

Przejście do trybu awaryjnego Windows i uruchomienie pliku FIX.REG. Dajesz nowego loga L2MFix robionego z opcji 1.