Prosze o sprawdzenie Log-a HijackThis

Mam problem z Malwarewipe, The SpyGuard i AntiVermin. Siedza i niemoge sie ich pozbyc… dalem rade z VirusBuster’em ale to bylo latwe.

Zalaczam Log’a i bede wdzieczny za jakakolwiek pomoc.

Ogolnie wiem ocb tylko nie chce zlych rejestrow wykasowac.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:17:49, on 2006-11-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\isnotify.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program Files\Toshiba\Tvs\TvsTray.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\PROGRA~1\FASTDE~1\FAST2.EXE

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Dave\Install\wincom\WinCom.exe

C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

D:\Dave\Install\wincom\WinCom.exe

D:\Dave\hijackthis\HijackThis1991.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.co.uk/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.co.uk/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: (no name) - {12F0843C-1FCE-2F27-5871-01E3352787DD} - C:\WINDOWS\system32\eirwhlf.dll

O2 - BHO: (no name) - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {39f25b12-74ff-4079-a51f-1d70f5b08b84} - C:\WINDOWS\system32\ixt0.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {46A4E9D9-B30E-452A-8157-DBBEC8573B03} - C:\Program Files\VSAdd-in\VSAdd-in.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {EC73AEB3-89CC-4E87-ADD6-D632FA3FC3FD} - C:\WINDOWS\system32\xxyxx.dll

O2 - BHO: (no name) - {F18F04B0-9CF1-4b93-B004-77A288BEE28B} - C:\WINDOWS\system32\fpcvephh.dll (file missing)

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &VSAdd-in - {74DD705D-6834-439C-A735-A6DBE2677452} - C:\Program Files\VSAdd-in\VSAdd-in.dll (file missing)

O4 - HKLM…\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM…\Run: [soundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM…\Run: [Tvs] C:\Program Files\Toshiba\Tvs\TvsTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM…\Run: [CTDrive] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\drvwop.dll,startup

O4 - HKLM…\Run: [qbjcuqi.dll] C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\qbjcuqi.dll,qnzyjgf

O4 - HKLM…\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [ultimate Cleaner] C:\Program Files\Ultimate Cleaner\App.exe

O4 - HKLM…\Run: [Zone Labs Client] “C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe”

O4 - HKLM…\Run: [!AVG Anti-Spyware] “C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe” /minimized

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [FAST Defrag] C:\PROGRA~1\FASTDE~1\FAST2.EXE -tray

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - Startup: .protected

O4 - Global Startup: .protected

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet’a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet’a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {42F2C9BA-614F-47C0-B3E3-ECFD34EED658} - http://promo.dollarrevenue.com/activex/ … 2D2D2D.exe

O20 - Winlogon Notify: winyzy32 - winyzy32.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: xxyxx - C:\WINDOWS\system32\xxyxx.dll

O21 - SSODL: archenteric - {d7bdd42a-7e69-4bb8-aac3-d76ff65a3aa3} - C:\WINDOWS\system32\impgsje.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Zgory dzieki !

  1. Użyj narzędzia HaxFix z opcji 1 i 2 według tego.

  2. Użyj SmitFraudFix z opcji 2 w trybie awaryjnym i po tym nowe logi z HJT i Silent Runners (zaznaczasz No i czekasz aż skończy pracować w tle) oraz koniecznie raport ze SmitFraudFix i HaxFix. :slight_smile:

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek2222