Proszę o sprawdzenie log.(bardzo)

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:49:00, on 2007-01-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\poweroff.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe

C:\Program Files\Chameleon Clock\ChamClock.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe

C:\Program Files\Avant Browser\avant.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Documents and Settings\Marek\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [nod32kui] “C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe” /WAITSERVICE

O4 - HKLM…\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

O4 - HKCU…\Run: [AutoConnect] “C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe”

O4 - HKCU…\Run: [bitTorrent] “C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe” --force_start_minimized

O4 - HKCU…\Run: [HomeAlarm] C:\Program Files\Chameleon Clock\ChamClock.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - C:\Program Files\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - C:\Program Files\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Otwórz w nowym Avant Browser - C:\Program Files\Avant Browser\OpenInNewBrowser.htm

O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony… - C:\Program Files\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O8 - Extra context menu item: Podświetl - C:\Program Files\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Szukaj - C:\Program Files\Avant Browser\Search.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - (no file)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{DADFD610-2981-4485-B3B8-5819F66A5B5B}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Poweroff - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\poweroff.exe" -service (file missing)

markus49 Proszę zastosować się do zaleceń zawartych w TYM temacie. W przeciwnym wypadku temat zostanie usunięty.

Ponadto wszystkie logi wklejane na forum powinny być objęte tagami

Przepraszam dawno nie byłem na tym forum -kiedyś było trochę inaczej -oczywiście przystosuje sie do zmian.Pozdrawiam.

Log czysty.

Jeśli nie masz już Messenger’a to ciachnij:

Jeśli nie masz już SpySweeper’a to ciachnij:

Czy masz jakiś problem?

Więc zrób to zamiast tylko o tym pisać. Inaczej temat zostanie usunięty.