Prosze o sprawdzenie log problemy z systemem


(Wit 67j) #1

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Widziałeś ten komunikat Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów zastosuj sie do niego => inaczej temat poleci do śmietnika :evil:

Pozdrawiam kuz5


(Bbieniol) #2

Logi wklejamy w tagach :evil:

W trybie awaryjnym z wyłącząnym przywracaniem systemu usuwasz Hijackiem:

Skan EWIDO po update :slight_smile:

Po zabiegach log do kontroli :slight_smile:


(Wit 67j) #3
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:30:55, on 2006-04-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

D:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Bandwidth Monitor Pro\Bandwidth Monitor Pro.exe

D:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

D:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

D:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

D:\WINDOWS\System32\SLEE401.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\ewido\security suite\ewidoguard.exe

D:\Documents and Settings\Basia\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = d:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\System\panels\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] D:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] D:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Bandwidth Monitor Pro] "D:\Program Files\Bandwidth Monitor Pro\Bandwidth Monitor Pro.exe" /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [PeerGuardian] D:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://d:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://d:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://d:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://d:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://d:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://d:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Szybkie dostosowywanie programu Outpost Firewall Pro - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - D:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1140348270000

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6A3DFAF1-785A-4588-87E1-34B67709F391}: NameServer = 193.110.120.5,212.77.102.200

O20 - AppInit_DLLs: D:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\wl_hook.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - D:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - D:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - D:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - D:\Program Files\ewido\security suite\ewidoguard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - D:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - D:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

O23 - Service: Steganos Live Encryption Engine (Version 401) [Service] (SLEE_401_SERVICE) - Unknown owner - D:\WINDOWS\System32\SLEE401.exe

(Bbieniol) #4

Log jest czysty :slight_smile:

Czy sytuacja się poprawiła?


(Gutek) #5

Tak mogłes usunąć hijackiem jeszcze ten wpis:

nie masz FlashGet


(Wit 67j) #6

Tak Wielkie dzieki

Złączono Posta : 11.04.2006 (Wto) 11:50

Ok usune a FlashGeta nie mam czemu pytasz


(Bbieniol) #7

To nie było pytanie, tylko stwierdzenie faktu, że nie masz tego progsa :slight_smile:

Skasuj ten wpis i będzie już wszystko dobrze :slight_smile: