Prosze o sprawdzenie loga bo coś sie dzieje z moim kompem :/

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:59:43, on 2006-02-09

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\winstall.exe

C:\Program Files\Realtek\Rtl8180\RtlWake.exe

C:\Nakladki\YZToolBar\YzToolBar.exe

C:\WINDOWS\System32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\SVC\USTAWI~1\Temp\Rar$EX08.437\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00003.exe"

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\System32\wsaupdater.exe,

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Acidteam - {529C45C0-0FAF-C9B9-2170-B0DB492066A8} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: QuickSearch Search Bar - {82315A18-6CFB-44a7-BDFD-90E36537C252} - C:\Program Files\QuickSearch\QuickSearchBar1_27.dll (file missing)

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O2 - BHO: (no name) - {E35B22AA-8409-61DD-A13C-B5184FD6CF0A} - C:\DOCUME~1\Dorota\DANEAP~1\MULTIP~1\Peak Creative.exe

O3 - Toolbar: Trustknobthird - {ED8CE954-0B9C-8575-1FE0-24302FBCAA94} - (no file)

O3 - Toolbar: QuickSearch Search Bar - {82315A18-6CFB-44a7-BDFD-90E36537C252} - C:\Program Files\QuickSearch\QuickSearchBar1_27.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: IPrive - {AEE46806-2C5A-4a4e-A5DD-B4531F64A187} - (no file)

O3 - Toolbar: UCmore XP - The Search Accelerator - {44BE0690-5429-47f0-85BB-3FFD8020233E} - C:\Program Files\TheSearchAccelerator\UCMTSAIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MOD] c:\program files\microangelo\muamgr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Itch Audio Web Five] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\User Bleh Itch Audio\Web Noun.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz 10.1 Pro\odk_mcd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - HKLM\..\Run: [winsysupd] C:\windows\winsysupd6.exe

O4 - HKLM\..\Run: [winsysban] C:\windows\winsysban6.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gimmygames] C:\windows\gimmygames.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00003.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - Startup: Konfabulator.lnk = C:\Program Files\Pixoria\Konfabulator\Konfabulator.exe

O4 - Startup: YzToolBar.exe.lnk = C:\Nakladki\YZToolBar\YzToolBar.exe

O4 - Startup: Skrót do Uruchom AQQ.lnk = C:\Program Files\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O4 - Global Startup: RtlWake.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O16 - DPF: {E373D52A-ABDA-48C2-BD6F-D0B3690F35D1} - http://www.idea.pl/binaries/static/plugin-install/pl-pl/NAPWebPlugin.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{DC7709F5-B2BB-421C-AA94-D601F1D6F2F3}: NameServer = 192.168.1.1,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E07D23EB-1CE8-48DE-99EA-0A21810FF32B}: NameServer = 192.168.1.1,194.204.159.1

O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apple mDNSResponder - Unknown owner - C:\Program Files\Predixis\MusicMagic Mixer\mDNSResponder.exe (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

na pasku startu wyskakuje mi jakaś ikonka czerwona z krzyżykiem i chmurka “your system is infected”, dodatkowy pasek narzędi “UCmoreXP the search accelerator” i z IE coś sie dzieje tesz :confused: Prosze o pomoc

  1. Wyłanczasz przywracanie sysa

  2. Lecisz do awaryjnego

  3. Fixujesz w hijacku wpisy

  4. Pliki na czerwono usuwasz ręcznie

Aaa i poczytaj o usuwaniu tapety SpySherif

Aaaa i moja osobista prośba :stuck_out_tongue: obejmij następnym razem znacznikami quote =]

Nie przesadzaj, przecież reguły są jasne i jednakowe dla wszystkich

marcin1989 ominełeś troche syfu :?

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Jak tego nie znasz to mozesz usunać:

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Dodatkowo POCZYTAJ o usuwaniu fałszywej tapety

Ważne poczytaj Usuwanie wariantu BlazeFind / WindowsSA