Proszę o sprawdzenie loga - ciągle wyskak okno moje dokument


(Gestor) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 02:51:28, on 2009-01-25

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Harmonogram zadań (Schedule) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\drivers\spools.exe


(huber2t) #2

fix w hiajckthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\rs32net.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\spools.exe

C:\Documents and Settings\Maciek\cftmon.exe

C:\WINDOWS\System32\sms.exe

C:\WINDOWS\System32\sv.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\spools.exe

C:\Documents and Settings\Maciek\cftmon.exe

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Skorzystaj z narzędzia Windows Worms Doors Cleaner

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(Gestor) #3

po zrobieniu fix w hiajckthis log wygląda tak:(nadal samoczynnie wyskakuje okno moje dokumenty)

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 03:45:21, on 2009-01-25

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


(huber2t) #4

Wykonaj to oco prosiłem w Comobfix


(Gestor) #5

wykonałem polecenie z ComboFixem i zamiast loga pojawił się komunikat: "nazwa 'c-bat' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne, program wykonywalny lub plik wsadowy"