Proszę o sprawdzenie loga, dzięki

Witam

Pierwszy raz korzystam z waszego forum.

Mój log jest chyba “czysty” ale jeśli ktoś ma chwilkę to proszę niech rzuci okiem.

Pozdrawiam

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:33:41, on 2005-03-20

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\userinit.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\download\Hijack_This\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O1 - Hosts: 82.193.77.60 zolik.net

O1 - Hosts: 82.193.77.60 http://www.zolik.net

O1 - Hosts: 82.193.77.60 forum.zolik.net

O1 - Hosts: 82.193.77.60 mu.lv

O1 - Hosts: 82.193.77.60 http://www.mu.lv

O1 - Hosts: 82.193.77.60 muonline.lv

O1 - Hosts: 82.193.77.60 http://www.muonline.lv

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - (no file)

O4 - HKLM…\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [ccApp] “C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [ccRegVfy] “C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE

O4 - HKLM…\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [AWMON] “C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe”

O4 - HKCU…\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Aktywacja Testera.lnk = C:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINNT\system32\msjava.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINNT\system32\msjava.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/62479 … dge-c5.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

O1 - Hosts: 82.193.77.60 zolik.net

O1 - Hosts: 82.193.77.60 http://www.zolik.net

O1 - Hosts: 82.193.77.60 forum.zolik.net

O1 - Hosts: 82.193.77.60 mu.lv

O1 - Hosts: 82.193.77.60 http://www.mu.lv

O1 - Hosts: 82.193.77.60 muonline.lv

O1 - Hosts: 82.193.77.60 http://www.muonline.lv

Rozumiem że to do wywalenia?

tak, ale poczekaj na innych wypowiedzi

Nie do końca czysty:

R3 - Default URLSearchHook is missing

O1 - Hosts: 82.193.77.60 zolik.net

O1 - Hosts: 82.193.77.60 http://www.zolik.net

O1 - Hosts: 82.193.77.60 forum.zolik.net

O1 - Hosts: 82.193.77.60 mu.lv

O1 - Hosts: 82.193.77.60 http://www.mu.lv

O1 - Hosts: 82.193.77.60 muonline.lv

O1 - Hosts: 82.193.77.60 http://www.muonline.lv

O3 - Toolbar: (no name) - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - (no file)

ok, dzięki

1.)

Hosts wywalasz tak w HijackThis

Config, (po prawej masz)

zakladka MiscTools

potem Open files Hosts manager

wszyskie z wyjatkiem

localhosts 127.0.0.1

2.)

wylaczasz przywracanie systemu

w trybie awaryjnym kasujesz TAK:

R3 - Default URLSearchHook is missing

O3 - Toolbar: (no name) - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - (no file)

[MySearch]

3.)

[MySearch] - usuwanie

Usuwasz autom.

Start/Panel Sterowania/Dodaj lub usun programy/

wywalasz/usuwasz progsy

‘My Search Bar’ (MySearch variant), ‘MyWay Speed Bar’ (MyWay) or ‘My Web Search Bar’ (MyWeb)

dalej

resetujesz strone domowa IE

Narzedzia/Opcje internetowe/Ogolne

i dajesz (uzyj pustej) - about:blank

w Narzedzia/Opcje internetowe/Programy/

dajesz Resetuj ustawienia sieci Web…

(Tak)

4.)

skan skanerami AV

F-Secure

RAV

Trend

–F-Secure–

http://support.f-secure.com/enu/home/ols.shtml

–GeCAD (RAV)–

http://www.ravantivirus.com/scan/

–Trend Micro (PC-cillin)–

http://housecall.trendmicro.com/houseca … t_corp.asp

5.)

sciagasz ETD_Security

http://www.download.com/ETD-Security-Sc … 29424.html

INFO:

skanujesz partycje systemowa

uzyj takze darmowego Ad-Aware

http://dobreprogramy.com/index.php?dz=2&t=55&id=107

Strona startowa http://www.google.pl nie chce się usunąć, pomimo resetowania ustawieć IE oraz zmiany na auto:blank’a.

_ Log końcowy po operacji: _

Hola Jeden wystarczy… 8)

Log czysty.

A co z tymi google’ami ? Nie chcą się wywalić ze strony startowej ?

:smiley: :smiley: atak klonow

wszystko masz lux jak zrobiono tak jak napisalam

niechcesz miec google - (homepage)

wywal to (fixik)

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http:/www.google.pl/

sorki za te klony, przylagowało mnie…

no tak…jakie to proste :slight_smile:

dzięki jeszcze raz

Kosmetyka:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

OSA9.EXE

jusched.exe

QuickTime

winampa.exe

hmm…msconfig nie uruchamia się…

Nie można znaleźć pliku “msconfig”…

co z tym zrobić??

Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie…

Nie masz ponieważ masz windowsa 2000 zobacz http://www2.whidbey.com/djdenham/Msconfig.htm 8)

ok, zrobione

zauważyłem tam jedną rzecz której nie rozumiem

w zakłądce Uruchamianie jest nwiz.exe/instal - co to ?

Na pewno nic szkodliwego.

ok, dzięki

<<< jeśli nie korzystasz z konfigów nVidii typu zoom pulpitu/wirtualny pulpit

Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz ten wpis.

kurcze nawet nie wiem co to wirtualny pulpit więc chyba nie korzystam :slight_smile: wyłącze