Proszę o sprawdzenie loga!Dziwna praca kompa!Wirus?

Witam!

Od paru dni kiedy chcę zamknąć jakiś folder on ciągle pozostaje na pasku i nie mogę go zamknąć lub trwa to bardzo długo,kiedy już się zamknie znikają na chwilę wszystkie ikony na pulpicie i po chwili wracają.W ogóle jakby komp jakoś się mulił.

[quote]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:33:58, on 2006-03-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLAcsd.exe

d:\Programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

d:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\CPUCooL\CooLSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

d:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9EE.EXE

C:\WINDOWS\PowerS.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLDial.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

D:\Programy\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

d:\Programy\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

d:\Programy\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\PROGRA~1\AOL9~1.0A\waol.exe

C:\PROGRA~1\AOL9~1.0A\shellmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Aol\aoltpspd.exe

D:\PROGRAMY\eMule\emule.exe

D:\PROGRAMY\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.creative.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBAudigy\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [IntelliType] "C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus CX6600 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9EE.EXE /P26 "EPSON Stylus CX6600 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus CX6600"

O4 - HKLM\..\Run: [PowerS] C:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EssSpkPhone] essspk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AOLDialer] C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLDial.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] d:\Programy\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - Global Startup: Adobe Reader - Schnellstart.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: AOL 9.0 Tray-Symbol.lnk = C:\Program Files\AOL 9.0a\aoltray.exe

O4 - Global Startup: Scheduler.lnk = C:\Program Files\Prolink\PlayTV\TVSCHL.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google-Suche - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Ins Deutsche übersetzen - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Im Cache gespeicherte Seite - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Verweisseiten - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Ähnliche Seiten - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .mp4: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin4.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.creative.com

O16 - DPF: {0585238B-9CA6-4CCB-A9B2-FE4BA495E880} (AXWebMon Control) - http://www.smilecam.com/home/ezwebcam/eng5/common/AXWebMonProj1.cab

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {4A3CF76B-EC7A-405D-A67D-8DC6B52AB35B} (QDiagAOLCCUpdateObj Class) - http://aolcc.aol.de/computercheckup/qdiagcc.cab

O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (ASquaredScanForm Element) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,1,0,4699/mcfscan.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FFA0888C-5A4A-4564-9F67-EC5C84DE5A03}: NameServer = 205.188.146.145

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)

O23 - Service: AOL Connectivity Service (AOL ACS) - America Online, Inc. - C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLAcsd.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - d:\Programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - d:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - d:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: CPUCooLServer Service (CPUCooLServer) - Unknown owner - C:\Program Files\CPUCooL\CooLSrv.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - d:\Programy\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - d:\Programy\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe[/quote]

jaki kolwiek?

usun hijackiem wpis

Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz te wpisy.

Panel sterowania >>> Java Plug-in >>> Update >>> odptaszkuj Check for updates automatically

Panel sterowania >>> Ustawienia regionalne >>> Języki >>> Detale >>> Zaawansowane >>> odznaczyć usługi tekstowe, zrób tak jeżeli nie używasz innych języków przy pisaniu.

P tym defragmentacja i Optymalizacja XP: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … topic=5989

Defragmentacje juz dziś robiłem.Najczęściej dzieje się tak jak otwieram folder w którym mam zbiór filmów oraz często "mój komputer"nie chce się zamknąć.Zrobiłem jak kazałeś ale dalej to samo.Zauważyłem też w menadżer zadań że proces bezczynności systemu używa ok.60% cpu.

Sprawdź dysk pod kontem errorów - HDD Regeneratorem - http://epliki.info/download.php?platfor … ws&fid=219 - a jak masz zapchaną partycję?

Nie wiem czy to normalne ale ten program przez 3 godziny sprawdził ok.20% dysku.

Dziś zauważyłem że explorer pożera ok.99% cpu, praktycznie nic nie mogę zrobić poniważ każdy proces trwa 100 razy dłużęj.

Normalne kolego ale to na wieczór sięrobi takie rzeczy jak masz partycję10-20 gb :wink:

Właśnie zauważyłem że problem pojawia się jak próbuję otworzyć jakiś plik multimedialny,najczęściej jakiś film z muzyką jest lepiej.Niektóre filmy w ogóle nie chcą wystartować w Allplayer.

To kodeki wina kodeków może - http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=15942 inny player - http://forum.twojastrefapc.pl/index.php?showtopic=50 albo - http://forum.twojastrefapc.pl/index.php?showtopic=45

Niestety dalej to samo.Jeszcze jedna uwaga zauważyłem że jak tylko otworzę partycję na której mam zbiór plików multimedialnych to explorer skacze do99% cpu i potem nie maleje na innych partycjach tak się nie dzieje,na tej partycji mam jakieś 15Gb wolne z ok.60.W menadżer zadań jak explorer spada do 2% cpu to proces bezczynności skacze do 98%cpu,ale zakładka wydajność tego nie potwierdza i ja też tego nie odczuwam.

HDD Regenerator zapodaj http://epliki.info/download.php?platfor … ws&fid=219

Narazie przeskanowałem dysk programem Hd tune i wszystko ok.Na noc załącze ten drugi.Odinstalowałem wszystkie kodeki i zainstalowałem ACE mega pack.Filmy działają ale dalej czasami explorer używa 99% cpu a programy nie chcą soię zamykać.

Złączono Posta : 05.03.2006 (Nie) 17:36

Przeskanowałem HDD Regeneratorem i nic nie wykrył.Problem ciągle nie rozwiązany,co jeszcze mogę zrobić? :-(Podczas gdy komputer się muli lub zawiesza zauważyłem że w tray`u jest ikonka Ogg DirectShow Filter.