Proszę o sprawdzenie loga (inny komp)


(Mi1sio2) #1

Ten sam problem co ostatnio tylko inny sprzęt. Dzieki za sprawdzenie.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:25:49, on 2005-11-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\mgabg.exe

C:\Program Files\swdst\DSP.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\PROMon.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\WINDOWS\System32\PDesk\PDesk.exe

C:\WINDOWS\System32\NMSSvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

C:\WINDOWS\terminarz.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

P:\swdst\transmisja\Transmisja2.exe

P:\swdst\swd_st.exe

C:\WINDOWS\System32\wisptis.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = ĐR<

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http://SERWER:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {0FA33B6C-71BC-69D3-DB7A-472A4D6F3452} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [PROMon.exe] PROMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Matrox Powerdesk] C:\WINDOWS\System32\PDesk\PDesk.exe /Autolaunch

O4 - HKLM\..\Run: [PP7600usb] C:\paprport\FBDirect.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Peugeot Terminarz] C:\WINDOWS\terminarz.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SinbadSetup.exe] C:\DOCUME~1\PSK1\MOJEDO~1\SINBAD~1.EXE /r

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1096433333685

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = pspbusko.local

O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = pspbusko.local

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = pspbusko.local

O19 - User stylesheet: C:\Program Files\Internet Explorer\readme.txt

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: MGABGEXE - Matrox Graphics Inc. - C:\WINDOWS\System32\mgabg.exe

O23 - Service: Intel(R) NMS (NMSSvc) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\NMSSvc.exe

O23 - Service: SDSP - PUH "Abakus" - C:\Program Files\swdst\DSP.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

(Gutek) #2

skoro masz O19 to użyj CWShredder resztę hijackiem usuń w trybie awaryjnym - te wpisy.

co to za program?

023 - Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz SDSP potem skasuj folder :slight_smile:


(Mi1sio2) #3

Usunołem dwa wpisy trzeciego nie mogę ponieważ jest on od programu który jest cholernie potrzebny, tak jak ten terminarz.

Jestes Gutek 222 WIELKI . Dzięki bardzo. Pozdrawiam.