Prosze o sprawdzenie loga - komp zamula się


(Mcleod) #1


(Bbieniol) #2

Log jest czysty :slight_smile:

Jeżeli chcesz być pewny co do czystości kompa to wrzuć jeszcze log z Silent Runners :wink:

Proponuję przejrzeć: Optymalizacja XP


(Gutek) #3

Przed optymaizacją:

Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz InCD Helper

Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz te wpisy.

Panel sterowania >>> Ustawienia regionalne >>> Języki >>> Detale >>> Zaawansowane >>> odznaczyć usługi tekstowe, zrób tak jeżeli nie używasz innych języków przy pisaniu.

usuń hijackiem