Prosze o sprawdzenie LOGA - problem wyłączenia kompa


(Marekgadno) #1

Problem jest złozony. Na maszynie tej występują nastepujące problemy:

  1. komuter po wydaniu komendy wyłącz = daje komunikat "trwa zamykanie systemu windows/zapisywanie ustawień. I trwać to może godzinami i sie nie wyłaćzy.

  2. Brak mozliwości wywołania menu kontekstowego z ikony "moje miejsca sieciowe"

  3. Nie sa widoczne ikony w tray-u połączenia siecowego i udostepnionego połączenia internetowego. (zaznaczone sa opcje "pokaż" we własciwościach)

  4. połączenia sieciowe są relizowane bez problemu, jednak udostępnione połączeni internetowe nie chodzi.

proszę o przejżenie LOGA z Hi Jack

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:15:40, on 2005-10-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\APC\PowerChute Business Edition\agent\pbeagent.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Distillr\acrotray.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

E:\antywirusy i bezpieczeństwo\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://go.compaq.com/1Q00CDT/0415/bl8.asp

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://go.compaq.com/1Q00CDT/0415/bl8.asp

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hp.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://office.microsoft.com/office/redirect/10/services.asp?DPC=

%7B90110415-6000-11D3-8CFE-0050048383C9%7D&DCC=%7B8E46FEFA-D973-6294-B305-E968CEDFFCB9%7D&AppName=

Microsoft%20Word&CLCID=1045&HelpLCID=1045

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Distillr\acrotray.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_02\bin\npjpi141_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_02\bin\npjpi141_02.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{389E3F7F-D2D9-4E5A-A810-D13AB175C457}: NameServer = 192.168.0.1

O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\System32\NavLogon.dll

O23 - Service: APC PBE Agent (APCPBEAgent) - APC - C:\Program Files\APC\PowerChute Business Edition\agent\pbeagent.exe

O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe

O23 - Service: Klient Symantec AntiVirus (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe

Złączono Posta : 12.10.2005 (Sro) 11:29

Bardzo PROSZĘ O SPRAWDZENIE LOGA! !!

Złączono Posta : 12.10.2005 (Sro) 13:07

CZY KTOS MI POMOŻE [\b]

PROSZĘ!!


(Gutek) #2

LOG OK

takie strony startowe ustawiłeś :stuck_out_tongue:

O trickach poczytaj: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … topic=5989


(Marekgadno) #3

Strony ustawiła dostawca sprzetu - to komp HP, dlatego tez takie a nie inne.

Próbowałem dzisiaj reinstal SP2, w trybie awaryjnym wszytsko poszło ok. Ale zawiesił się przy ładowaniu systemu, po zaznaczeniu opcji :pomóż chronic"

Włacza się po resecie, ale problem pozostał. Dodatkowo zauwazyłem że po pierwszym właczeniu nie ma w oknie (po nacisnięciu ALT+CTRL+DEL) podłaczeni uzytkownicy zadnego wpisu. Udao mi sie po wyłaczeniu usług wylogowac i zmienić ten stan


(Gutek) #4

Nie uruchamiaj zapory jak masz antywirusa :stuck_out_tongue:

Czy wyskaują jakieś błędy - niebieski ekran, jakis błąd stop?


(Marekgadno) #5

żadnych błędów, bluscreenów, ani tym podobnych. Brak ikon w tray-u oraz problem z wyłaczniem powoduje pewnie SP 2 który do końca sie nie reaktywował. Prosze o rade…