Proszę o sprawdzenie loga - problem z neostradą

Mam problem z częstym rozłączaniem neostrady. Niby wszystko ok, kaspersky,ad-aware,spy-bot i spyware doctro nic nie wykrywają dlatego sięgnąłem po hijackthis…być może tu jest pies pogrzebany. Poniżej zamieszczam loga i proszę o sprawdzenie. Z góry dzięki. Pozdrawiam.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:27:13, on 2006-03-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

c:\progra~1\mcafee\mcafee antispyware\massrv.exe

c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe

c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McAgent.exe

C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe

C:\PROGRA~1\mcafee.com\mps\mscifapp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe

C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Piotr\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=33568

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SpywareBlock Class - {0A87E45F-537A-40B4-B812-E2544C21A09F} - C:\Program Files\SpyCatcher 2006\SCActiveBlock.dll (file missing)

O2 - BHO: McBrwHelper Class - {227B8AA8-DAF2-4892-BD1D-73F568BCB24E} - c:\program files\mcafee.com\mps\mcbrhlpr.dll

O2 - BHO: McAfee PopupKiller - {3EC8255F-E043-4cae-8B3B-B191550C2A22} - c:\program files\mcafee.com\mps\popupkiller.dll

O2 - BHO: McAfee AntiPhishing Filter - {41D68ED8-4CFF-4115-88A6-6EBB8AF19000} - c:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MPSExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\mps\mscifapp.exe /embedding

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q

O4 - HKCU\..\Run: [AWMON] "C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe"

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Outpost Firewall.lnk = C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

O4 - Global Startup: Skrót do kav.lnk = C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O9 - Extra button: (no name) - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: McAfee AntiPhishing Filter - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,101/mcinsctl.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{73EF83E5-BEE9-4FBD-BB48-0C918F7E9F49}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: McAfee AntiSpyware Service - McAfee, Inc. - c:\progra~1\mcafee\mcafee antispyware\massrv.exe

O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe

O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe

O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe

O23 - Service: McAfee SpamKiller Server (MskService) - McAfee Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe

O23 - Service: Pml Driver - HP - C:\WINDOWS\system32\HPHipm09.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

No log Ok tylko

odinstaluj Spyware Doctor a foldery na czerwono recznie w trybie awaryjnym usuń, wpisy hijakciem

To nie do problemu

Oprócz szkodników przyczyną częstego rozłączania się neo może być: Stary kabel telefoniczny, mieszkasz za daleko od centrali, korzystasz z oprogramowania neostrady dołączonego z modemem które samo często zrywa połączenia

wiem, wiem…tyle,że przez jakiś okres czasu nie było problemów…dopiero ostatnio się pojawiły więc zdecydowałem się na sprawdzenie loga. Dzięki za pomoc.