Prosze o sprawdzenie loga (profilaktycznie)

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:24:09, on 2006-12-20

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb12.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Programy\HDD Thermometer\HDD Thermometer.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

D:\Programy\Pogoda\pogoda.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\AVerTV\QuickTV.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe

D:\Programy\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Documents and Settings\michal\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 6 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://webact.symantec.com/webact-redirect.jsp?PCODE=AU&SO={F073BDC9-0D67-4ff0-879E-27241C843828}&VER=2&actreq=

%2F880004%2F0ENQXG8BaMbeG%2F%2b8%2F4%2F6AYZQOIG%2FOqDw3LnNN4%2FZtaSM16H%2FAB%2FA1uYBofAwNAtL

9nvAAJdcw%

2FTA4K16F52J5H5ZXT%

2F003100086018682228062521617&plang=sym:PL&oslang=iso:POL&oslocale=iso:POL

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\NppBho.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\UIBHO.dll

O3 - Toolbar: Protection Bar - {5d4831e0-5a7c-4a46-afd5-a79ab8ce36c2} - C:\Program Files\Video ActiveX Object\iesplugin.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb12.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [RSD_HDDThermo] D:\Programy\HDD Thermometer\HDD Thermometer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [tray] D:\Programy\Pogoda\pogoda.exe /tray

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: QuickTV.lnk = C:\Program Files\AVerTV\QuickTV.exe

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

Ze względu na ten wpis:

Użyj narzędzia SmitFraudFix z opcji numer 2 w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu.

Po wykonaniu pokaż nowy log z hjt, SilentRunners oraz c:\rapport.txt

mamO3 - Toolbar: Protection Bar - {5d4831e0-5a7c-4a46-afd5-a79ab8ce36c2} - C:\Program Files\Video ActiveX Object\iesplugin.dll (file missing) usunąć ten wpis?

Zastosuj SmitFraudFix z opcji numer 2 w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu.

Potem usuń wpis w hjt jeśli będzie (w co wątpię), a potem pokaż zestaw logów, o które prosiłem.

Powiedz o co ci dokładnie chodzi bo troche nie kapuje ;/

  1. Wyłączasz przywracanie systemu
  1. Pobierasz SmitFraudFix link do programu

  2. Uruchamiasz system w trybie awaryjnym:

  1. Stosujesz SmitFraudFix z opcji numer 2

  2. Uruchamiasz system w trybie normalnym

  3. Uruchamiasz HijackThis => zrób nowe skanowanie => pokaże się lista wpisów => stawiasz ptaszek przy wpisie (jeśli będzie w co wątpię):

=> klikasz Fix checked i potwierdzasz usunięcie.

Opis SmitFraudFix masz tutaj - poczytaj:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … 329#539329

Ważna rzecz: nie trzymaj hijacka w TEMPie bądź innym katalogu tymczasowym. Umieść go np. na pulpicie.

dzeki koles lubie cie pomagasz wsystkim naprawde jestes spoko

Proszę zrobić to o co prosiłem jeśli już wykonałeś poprzednie instrukcje.

Złączono Posta : 21.12.2006 (Czw) 14:45

Jest ok ale na wszelki wypadek możesz wkleić jeszcze loga z SilentRunners.

Log z silenta jest ucięty. Poczekaj aż program skończy robić log, poinformuje wtedy odpowiednim komunikatem i dopiero wtedy wklej go na forum.

Dodatkowo możesz wkleić zawartość pliku c:\rapport.txt.

Czysto :slight_smile:

dzieki wam!!

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222