Prosze o sprawdzenie loga - wirusy itp


(Cinnamon Girl) #1

Były jakies wirusy i trojany. Zrobiłam co potrafię. Teraz proszę o sprawdzenie czy wszystko juz dobrze.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:31:41, on 2005-10-03

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

E:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\YzShadow\YzShadow.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

E:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

E:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

E:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Skróty z Ramki\HijackThis 1.99.1\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 80.237.140.233:444

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PeerGuardian] E:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Startup: Y'z Shadow.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\YzShadow\YzShadow.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{25905304-1736-47B9-8F6E-90B48D7CCB07}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - E:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(BARTEK1985) #2

najlepiej to wgraj sobie SP2 jak wyczyścisz winde


(Magik) #3

Wygląda OK.

Pozostały zbędniki w autostarcie, które można wyłączyć :

Proces od nVidii, niepotrzebny w sumie.

Autoupdater javy, kompletnie niepotrzebny, a tylko buszujący po sieci.

Wpis po zrzucie pamięci fizycznej po padzie systemu.

Wyłączysz to wszystko :

Start =>Uruchom =>msconfig i zakładka Uruchamianie (usuwasz “ptaszki” przy wyżej wspomnianych wpisach).

No i oczywiście to, o czym wspomniał BARTEK1985 - ServicePack 2 do Windowsa.

Ale to dopiero wtedy, jak ktoś bardziej kumaty ode mnie w logach ci potwierdzi, że system jest OK.


(Gutek) #4

Odptaszkowanie w taki sosób nic nie da:

Ten KernelFaultCheck możesz usunąć Hijackiem i całkowicie zapobiec powstawaniu tego wpisu poprzez:

Panel sterowania >>> System >>> Zaawansowne >>> Uruchamianie i odzyskiwanie

Klikasz Ustawienia i w sekcji Zapisywanie informacji o debugowaniu ustaw opcję na Brak.

Panel sterowania >>> Java Plug-in >>> Update >>> odptaszkuj Check for updates automatically.


(Cinnamon Girl) #5

Dziekuję za pomoc. Log wygląda teraz tak:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:04:58, on 2005-10-03

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

E:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\YzShadow\YzShadow.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

E:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

E:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

E:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Skróty z Ramki\HijackThis 1.99.1\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 80.237.140.233:444

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PeerGuardian] E:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Startup: Y'z Shadow.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\YzShadow\YzShadow.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{25905304-1736-47B9-8F6E-90B48D7CCB07}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - E:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Rozumiem, że wszystko juz dobrze. Ale co z tym jak pisze Magik:

Usuwać to jednak czy też nie?


(Gutek) #6

Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz ten wpis.

LOG Ok

tą usługę też można wyłączyć(w Usługach systemu), w taki sposób: Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz

Panel sterowania >>> Ustawienia regionalne >>> Języki >>> Detale >>> Zaawansowane >>> odznaczyć usługi tekstowe, zrób tak jeżeli nie używasz innych języków przy pisaniu.