Proszę o sprawdzenie loga - wyskakuje mi system alert

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:10:54, on 2007-03-31

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

F:\WINDOWS\System32\smss.exe

F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

F:\WINDOWS\system32\services.exe

F:\WINDOWS\system32\lsass.exe

F:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

F:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

F:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

F:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

F:\WINDOWS\System32\devldr32.exe

F:\Program Files\Opera\Opera.exe

F:\Program Files\eMule\emule.exe

F:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

F:\Program Files\Last.fm\LastFM.exe

F:\Program Files\Winamp\winamp.exe

F:\Documents and Settings\PZ\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.fr

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: MEGAUPLOADTOOLBAR - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - F:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - F:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: MEGAUPLOADTOOLBAR - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - F:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “F:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = F:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - F:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - F:\WINDOWS\web\related.htm

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - F:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - F:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

Z góry dzięki

Użyj SmitFraudFix z opcji 2 w trybie awaryjnym

usun wpisy