Prosze o sprawdzenie Loga... Z góry Dziękuje..!

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:36:16, on 2005-09-30

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Aware.exe

E:\Programy!\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=196.40.60.44:80

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [AQ3HelperStartUp] C:\PROGRA~1\AQUATI~1\AQ3HEL~1.EXE /partner AQ3

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O16 - DPF: {2DF91772-19DC-47AE-B52F-B8E2FE545625} (Spd2 Class) - http://www.lemontv.pl/lmctrls.cab

O16 - DPF: {A6916797-7ABD-4F07-93AE-098B6F543129} (CO2Player Class) - http://www.lemontv.pl/lmctrlp.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{72F427F4-2E5B-48B2-95BB-E0CB0E1CE129}: NameServer = 194.204.159.1,0.0.0.0

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{72F427F4-2E5B-48B2-95BB-E0CB0E1CE129}: NameServer = 194.204.159.1,0.0.0.0

O20 - Winlogon Notify: f3dsl - C:\WINDOWS\SYSTEM32\lsd_f3.dll

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

[/code]
Jeszcze raz .. Z Góry dzieki...:)[/code]

LOG Ok kilka zbedników w autostarcie:

Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz te wpisy. :smiley:

Gutek2222 log nie jest ok

Do usunięcia: (widze że startupy szaleja)

To także do usunięcia:

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku