Prosze o sprawdzenie loga z hijackthis


(Smakubaku) #1
Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 13:42:26, on 2004-09-01

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\winmon32.exe

C:\WINDOWS\System32\winmon32.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartService.exe

C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Speed Disk\nopdb.exe

C:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE

c:\Program Files\HijackThis 1.98.2.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Update] muamgrd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Reg Service] REGSRV32.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Window Monitor] winmon32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Update Machine] wuamgrd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE /min

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update] muamgrd.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Reg Service] REGSRV32.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [Window Monitor] winmon32.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update Machine] wuamgrd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Window Monitor] winmon32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Update Machine] wuamgrd.exe

O4 - HKCU\..\RunServices: [Window Monitor] winmon32.exe

O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check 2.lnk = C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_SRCV02.EXE

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

(Adarek) #2

Po pierwsze - brak sp1 na windowsie oraz IE. Podstawowy błąd !!

Wył.przywracanie systemu. Start do trybu awaryjnego usuń

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Update] muamgrd.exe

A to jest wirek- napewno

O4 - HKLM\..\RunServices: [Reg Service] REGSRV32.EXE

Nie pomyl go z prawidłowim plikiem systemu czyli Regsvr32.exe Widzisz ? są przestawione litery v i r Wywalasz je z dysku w trubie awaryjnym ręcznie jak nie da rady HijackThis Dezaktywacja z systemu - jak nie idzie normalnie Start - uruchom - wpisz regsvr32 \u C:\WINDOWS\System32\ tu wpisujesz nazwe pliku - i klikasz i teraz usuwaj. ( to może nie zadziałać -zamisat exe. wpisz .dll) Sprawdz czy nie ma procesów i je ubij. Pomocny program - CopyLock Zaznaczasz plik , klikasz Add a potem Replace i restart kmpa. Kasuje przed załadowaniem sys. http://noeld.com/programs.asp?cat=misc Następny trojan

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update Machine] wuamgrd.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Update Machine] wuamgrd.exe

Wygląda jak prawdzie Microsoft Update ale to zmyła Szpiegol

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

Po wszystkim :

Płyta z XP ląduje do napędu

W uruchom wpisz - sfc /scannow i Enter .Nastąpi podniana plików na orginały bo robaczki mogły podmienić pliki. Wszystko to że nie masz poprawek . Dostałes maila i sie zainstalował pewnie automatycznie.

Nie zaszkodzi jeszcze odinstalować antywira i zainstalować jeszce raz, bo robal lubi wyłączać usługi monitora antywitusów.

Dalej scan Aedwere,Spybot - Search, MKs, Panda itp. online oczywiscie.

Adresy znajdziesz na stronie gł.

Następny log proszę już z SP1 :slight_smile:


(Smakubaku) #3

wykasowalem oba pliki i

REGSRV32.EXE

Regsvr32.exe

co teraz mam zrobic? za co odpowiedzialny jest ten plik i jak go mam odzyskac?


(Adarek) #4

Albo ręcznie z płyty wstaw -pewnie C:\Windows\System lub C:\WINNT\System32

http://www.liutilities.com/products/win ... /regsvr32/

http://support.microsoft.com/default.as ... bContent=1

http://support.microsoft.com/default.as ... ;ja;827659

System stabilny??