Proszę o sprawdzenie loga. Zamulony komputer


(stanek.94) #1

http://wklej.org/id/334816/


(jessica) #2

Nie ma tu żadnej infekcji.

Kosmetyka:

Uruchom OTL i w oknie Custom Scans/Fixes wklej to:

Kliknij w Run Fix.

jessi