Prosze o sprawdzenie loga - zamulony system


(Authilius) #1

Jest to log z komputera mojej dziewczyny, jestem przekonany ze przydalo by sie tu ponaprawiac co nie co wiec prosze was specjalistow o doradzenie co i jak jest do usuniecia

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:22:34, on 2006-09-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\UAService.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\Program Files\ipwins\ipwins.exe

C:\PROGRA~1\PRINTV~1\pvmodule.exe

C:\Program Files\Common Files\{38BFE156-0714-1045-0212-040404230030}\Update.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\ypager.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\DOCUME~1\Alina\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr7/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/msgr7/*http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr7/*http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [IpWins] C:\Program Files\ipwins\ipwins.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PVModule] C:\PROGRA~1\PRINTV~1\pvmodule.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\ypager.exe -quiet

O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: &Yahoo! Search - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycsrch.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Dictionary - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycdict.htm

O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Maps - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycmap.htm

O8 - Extra context menu item: Yahoo! &SMS - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycsms.htm

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://www.amaena.com

O15 - Trusted Zone: http://locator.cdn.imageservr.com

O15 - Trusted Zone: http://locator1.cdn.imagesrvr.com

O15 - Trusted Zone: http://scanner.sysprotect.com

O15 - Trusted Zone: http://*.systemdoctor.com

O15 - Trusted Zone: http://www.winantivirus.com

O15 - Trusted Zone: http://www.winantiviruspro.com

O15 - Trusted Zone: http://download.cdn.winsoftware.com

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (UserAccess) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\UAService.exe

dziekuje za pomoc i pozdrawiam


(Bbieniol) #2

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Jeżeli znasz te adresy to zostaw, jeżeli nie znasz, to usuń:

Znasz to?

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners