Prosze o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 16:04:28, on 2004-12-13

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Programy\Avast\aswUpdSv.exe

C:\Programy\Avast\ashServ.exe

D:\WINDOWS\System32\cisvc.exe

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Programy\Avast\ashMaiSv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\System32\nvsc32.exe

C:\Programy\Avast\ashDisp.exe

D:\WINDOWS\System32\logon.exe

D:\WINDOWS\System32\msdiag32.exe

D:\WINDOWS\System32\mssupdate.exe

D:\WINDOWS\System32\ssmr.exe

D:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe

D:\WINDOWS\txrhbfks.exe

D:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe

D:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

E:\Internetowe\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\Documents and Settings\Patryk\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 4 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

D:\WINDOWS\TEMP\fft1ydJ.exe

C:\Programy\Avast\setup\avast.setup


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.lavasoft.de/news/product/info/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: ISTbar - {5F1ABCDB-A875-46c1-8345-B72A4567E486} - D:\PROGRA~1\ISTbar\istbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Programy\Avast\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [update run dos] logon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Diagnostic] msdiag32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Start Uppings] mssupdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplScan] nvsc32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinSecured32] ssmr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows ControlAd] D:\Program Files\Windows ControlAd\WinCtlAd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] D:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [jDGw] D:\WINDOWS\txrhbfks.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "D:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Power Scan] D:\Program Files\Power Scan\powerscan.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\RunServices: [update run dos] logon.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Diagnostic] msdiag32.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Start Uppings] mssupdate.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [NvCplScan] nvsc32.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [WinSecured32] ssmr.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [NvCplScan] nvsc32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Internetowe\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [update run dos] logon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Start Uppings] mssupdate.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NvCplScan] nvsc32.exe

O4 - HKCU\..\RunServices: [Start Uppings] mssupdate.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [NvCplScan] nvsc32.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1C87D648-64B3-472F-AAA1-90DC9347B4A1}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

Bardzo woln mi chodzi net mam neo

w tym automacie sie nie da polapac

D:\WINDOWS\System32\logon.exe 

D:\WINDOWS\System32\msdiag32.exe 

D:\WINDOWS\System32\mssupdate.exe 

D:\WINDOWS\System32\ssmr.exe 

D:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe 

D:\WINDOWS\txrhbfks.exe 

D:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe 


D:\WINDOWS\TEMP\fft1ydJ.exe 


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.lavasoft.de/news/product/info/ O3 - Toolbar: ISTbar - {5F1ABCDB-A875-46c1-8345-B72A4567E486} - D:\PROGRA~1\ISTbar\istbar.dll 


O4 - HKLM\..\Run: [update run dos] logon.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Diagnostic] msdiag32.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [Start Uppings] mssupdate.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [WinSecured32] ssmr.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [Windows ControlAd] D:\Program Files\Windows ControlAd\WinCtlAd.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] D:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [jDGw] D:\WINDOWS\txrhbfks.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "D:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [Power Scan] D:\Program Files\Power Scan\powerscan.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [update run dos] logon.exe 

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Diagnostic] msdiag32.exe 

O4 - HKLM\..\RunServices: [Start Uppings] mssupdate.exe 

O4 - HKLM\..\RunServices: [NvCplScan] nvsc32.exe 

O4 - HKLM\..\RunServices: [WinSecured32] ssmr.exe 

O4 - HKLM\..\RunOnce: [NvCplScan] nvsc32.exe 


O4 - HKCU\..\Run: [update run dos] logon.exe 


O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background 

O4 - HKCU\..\Run: [Start Uppings] mssupdate.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [NvCplScan] nvsc32.exe 

O4 - HKCU\..\RunServices: [Start Uppings] mssupdate.exe 

O4 - HKCU\..\RunOnce: [NvCplScan] nvsc32.exe

Wyłącz przywracanie systemu.

Uruchom kompa w trybie awaryjnym, wyłacz procesy i pousuwaj wskazane wpisy, jak i pliki.

Plik nvsc32.exe jest związany z kartą graficzną Nvidia, więc nie usuwaj tego pliku tylko wyłacz proces z nim związany.


http://securityresponse.symantec.com/av … Istbar.exe

Sciagnij ten programik i uruchom w trybie awaryjnym.


Skorzystaj z http://www.ewido.net/en/download/ scaignij program i przeskanuj system.


http://www.free-av.com/index.htm

Odinstaluj Avasta i zainstaluj wskazany w linku program Antywirusowy.


Przeskanuj system scanerami OnLine

http://pl.trendmicro-europe.com/consume … stall=auto

http://security.symantec.com/sscv6/home … rue&bhcp=1


Być może trzeba będzie dla kilku rzeczy zmienić wpisy w rejestrze, ale to później, jeśli będą problemy.

Zainstaluj Service Pack’a 1 lub 2 dla XP i pobierz poprawki o wysokim priorytecie (krytyczne).

:okulary: