Proszę o sprawdzenie loga


(Trolick) #1

Witam, mam prośbę, ostatnio mam problemy z kompem, tzn strasznie spowolniał i się zawiesza. :frowning: Pierwszy raz korzystam z HijackThis, dlatego proszę o sprawdzenie mi loga i powiedzieć co mogę usunąć.

Z góry dziękuje :smiley:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:56:30, on 2007-02-27

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\mpezvas.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\PSupport\psupport.exe

C:\Program Files\Lexmark 2300 Series\lxcgmon.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

G:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Exolon\Exolon.exe

C:\Program Files\opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\TROLICK\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: My Search BHO - {014DA6C1-189F-421a-88CD-07CFE51CFF10} - C:\Program Files\MySearch\bar\1.bin\S4BAR.DLL (file missing)

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O2 - BHO: Web Assistant - {04DCB17C-AB45-83AD-A86A-6DFB90277939} - C:\Program Files\PSupport\plibrary.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {6001CDF7-6F45-471b-A203-0225615E35A7} - C:\WINDOWS\DH.dll (file missing)

O2 - BHO: BandBHO Class - {6CA1C00B-90FC-4F3E-911F-95306ABA43AA} - C:\Program Files\AdSponsor\AdSponsor.dll (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Domain Helper - {B8A5DE1C-BC13-4DD2-BF00-7BE3C603F9F2} - C:\WINDOWS\System32\DomainHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: My Search Bar - {014DA6C9-189F-421a-88CD-07CFE51CFF10} - C:\Program Files\MySearch\bar\1.bin\S4BAR.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O3 - Toolbar: SearchHelper - {B6A5B638-6025-4C2C-A899-867B416453D2} - C:\Program Files\SearchHelper\SearchHelper.dll

O4 - HKLM..\Run: [LXCGCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCGtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM..\Run: [lxcgmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 2300 Series\lxcgmon.exe"

O4 - HKLM..\Run: [EzPrint] "C:\Program Files\Lexmark 2300 Series\ezprint.exe"

O4 - HKLM..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] E:\win\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [WhenUSearchWHSE] "C:\Program Files\WhenUSearch\whse.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Overnet] C:\Program Files\Overnet\eDonkey2000.exe -t

O4 - HKLM..\Run: [bullsEye Network] C:\Program Files\BullsEye Network\bin\bargains.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [HydraVisionDesktopManager] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HydraVision\HydraDM.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [surfSideKick 3] C:\Program Files\SurfSideKick 3\Ssk.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKLM..\Run: [mpezvasA] C:\WINDOWS\mpezvasA.exe

O4 - HKLM..\Run: [Lexmark_X79-55] C:\WINDOWS\System32\lsasss.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU..\Run: [WeatherCast] C:\Program Files\WeatherCast\Weather.exe /q

O4 - HKCU..\Run: [surfSideKick 3] C:\Program Files\SurfSideKick 3\Ssk.exe

O4 - HKCU..\Run: [Htbu] "C:\WINDOWS\System32\SCURIT~1\dllhost.exe" -vt ndrv

O4 - HKCU..\Run: [Xukhhie] C:\Documents and Settings\TROLICK\Moje dokumenty\?icrosoft\?vchost.exe

O4 - HKCU..\Run: [CMIntex] "C:\Program Files\CMIntex\CMIntex.exe"

O4 - HKCU..\Run: [sTYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_0

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "G:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.0.2.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0.2\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: palstart.exe

O8 - Extra context menu item: Download Using &BitSpirit - D:\BITSPIRIT\bsurl.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - D:\BITSPIRIT\bsurl.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{F10E1420-1F48-4766-A92A-9D4E9F039AFE}: NameServer = 192.168.0.1

O18 - Filter: text/html - {994D478A-45D0-4DB4-AE28-738B1E346F99} - C:\Program Files\Exolon\Exolon.dll

O20 - AppInit_DLLs:

O20 - Winlogon Notify: mszsrn32 - C:\WINDOWS\system32\mszsrn32.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: lxcg_device - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lxcgcoms.exe

O23 - Service: Net Agent - Unknown owner - C:\WINDOWS\dls0523pmw.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: Windows Overlay Components - Unknown owner - C:\WINDOWS\mpezvas.exe

Złączono Posta : 27.02.2007 (Wto) 22:05

Jeszcze jedno, użycie procesora skacze mi do 100%. Jestem pewna że to jakiś wirus. POMÓŻCIE! !!


(sdar) #2

Proszę zmienić tytuł na bardziej konkretny. Zastosuj się do zaleceń zawartych w TYM temacie. W przeciwnym wypadku temat zostanie usunięty.

Ponadto, wszystkie logi umieszczane na forum powinny być obejmowane tagami


(Gutek) #3

Wpis R3 nie usuwasz hijackiem tylko usuniesz Registrar Lite, opis masz TUTAJ

Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz Net Agent i Windows Overlay Components

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP.

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu.

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Skanery do wyboru

  6. Pokazać nowe logi HJT + Silent :stuck_out_tongue:

Skan AVG Anti-Spyware 7.5 po update :wink: