Proszę o sprawdzenie loga


(3devil33) #1

Witam,

Proszę o sprawdzenie loga bo chyba mam jakieś trojany i robaki z góry dziękuję.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:12:46, on 2007-03-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Stardock\SDMCP.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\DOCUME~1\_Kamil\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.516\run.exe

C:\WINDOWS\system32\dlh9jkd1q2.exe

C:\WINDOWS\system32\dlh9jkd1q7.exe

C:\WINDOWS\system32\dlh9jkd1q6.exe

C:\WINDOWS\system32\dlh9jkd1q7.exe

C:\Program Files\ATS2\ats.exe

C:\WINDOWS\supervisor.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe

C:\Program Files\WinRARrrr\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\_Kamil\USTAWI~1\Temp\Rar$EX01.156\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 87.98.232.25 nprotect.ryl.com.my

O2 - BHO: Flashget Catch Url Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GameXL] "C:\Program Files\Game Accelerator\gamexl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [System] C:\WINDOWS\system32\kernels32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Windows update loader] C:\Windows\xpupdate.exe

O4 - HKCU\..\Run: [supervisor.exe] C:\WINDOWS\supervisor.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Analizuj za pomocą LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2005``\\Parser.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając kreatora LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2005``\\Wizard.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2005``\\AddUrl.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {85e1f530-48f4-11d9-9629-08ff2ffc9f67} - (no file)

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {BE833F39-1E0C-468C-BA70-25AAEE55775E} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab.cab

O16 - DPF: {CD995117-98E5-4169-9920-6C12D4C0B548} (HGPlugin9USA Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin9USA.cab

O20 - Winlogon Notify: MCPClient - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Stardock\mcpstub.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apache - Unknown owner - C:\AppServ\Apache\Apache.exe" --ntservice (file missing)

O23 - Service: iPod Service - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)

O23 - Service: MySQL - Unknown owner - C:\AppServ\mysql\bin\mysqld-nt.exe (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

(adam9870) #2

Nie trzymaj hijacka w TEMPie lub innym katalogu tymczasowym. Umieść go np. na pulpicie.

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jeżeli któryś z nich będzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Ściągasz program KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżki:

C:\WINDOWS\system32\dlh9jkd1q2.exe

C:\WINDOWS\system32\dlh9jkd1q7.exe

C:\WINDOWS\system32\dlh9jkd1q6.exe

C:\WINDOWS\system32\dlh9jkd1q7.exe

C:\WINDOWS\supervisor.exe

C:\WINDOWS\system32\kernels32.exe

Po wklejeniu każdej ścieżki z osobna klikasz na czerwonego iksa, ale dopiero po wklejeniu ostatniej zgadzasz się na restart.

Użyj narzędzia SmitFraudFix z opcji numer 2 w trybie awaryjnym.

Usuń wpisy HJT.

Jeśli nie masz już Messenger'a to ciachnij dodatkowo wpisy:

Po wykonaniu wklej komplet logów:


(Asterisk) #3

Zmień tytuł na konkretny używając funkcji icon_edit.gif

Inaczej temat poleci do śmietnika.