Proszę o sprawdzenie loga


(Teodorr) #1

Nie mogę się pozbyć ad-awarem ani spybotem pewnej rekalmy wyskakującej ni to z gruchy ni z pietruchy, sądzę, że to jakiś szpieg więc proszę o sprawdzenie mojego loga, dzięki.

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 15:10:35, on 2005-01-15

Platform: Windows 2000 Dodatek SP. 2 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v5.00 SP2 (5.00.2920.0000)

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

C:\WINNT\System32\internat.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\The Bat!\thebat.exe

C:\Program Files\NetLimiter\NetLimiter.exe

C:\Documents and Settings\Teodorowicz\Moje dokumenty\downy\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM..\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM..\Run: [The Bat] C:\Program Files\The Bat!\thebat.exe

O4 - HKLM..\Run: [FlashGet] C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

O4 - HKCU..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)

O9 - Extra button: FlashGet (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet (HKLM)

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shoc ... wflash.cab


(Sinupret2) #2

Log jest czysty :slight_smile: Podaj może co to za reklama, i czy występują oprócz tego jakieś inne objawy.


(Kuz5) #3

Wcale nie musi być czysty zobacz z jakiej wersji programu jest log

Zmień wersje programu na nowszą i dopiero zeskanuj.

Tu masz HijackThis 1.99


(Teodorr) #4

Nie ma reguły kiedy otwiera się ta reklama, jest to reklama jakiegoś serwera pocztowego, otwiera się w prostokątnym nie pełnym oknie z tytułem na belce "Internet Explorer".

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 17:25:39, on 2005-01-15

Platform: Windows 2000 Dodatek SP. 2 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v5.00 SP2 (5.00.2920.0000)

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\The Bat!\thebat.exe

C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

C:\WINNT\System32\internat.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\NetLimiter\NetLimiter.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Teodorowicz\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM..\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM..\Run: [The Bat] C:\Program Files\The Bat!\thebat.exe

O4 - HKLM..\Run: [FlashGet] C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

O4 - HKCU..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINNT\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINNT\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O23 - Service: ANSYS FLEXlm license manager - Unknown - C:\PROGRA~1\ANSYSI~1\SHARED~1\LICENS~1\Intel\lmgrd.exe (file missing)

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe


(Musg) #5

czysto :slight_smile:


(Teodorr) #6

Tym razem uruchomiła się ta reklama przy starcie systemu, na belce jest tytuł: "New offer for you! - Microsoft Internet Explorer" treść reklamy jest mniej więcej taka: "1G mail by walla! me, the biggest fish in the sea, switch to walla mail". Log czysty, spyware'y nic nie widzą a reklama mnie nęka :frowning:


(boczi) #7

Konieczny update do IE 6.0 :!:

Oraz skan CWShredder na początek.