Proszę o sprawdzenie loga


(Ketling) #1

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 18:46:43, on 2005-02-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\system32\NWTRAY.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\VTLS\Virtua\virtua.exe

H:\BIN\WINP4\winpm-32.exe

C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe

C:\DOCUME~1\WinUser\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis1.99.zip\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.wbp.lublin.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://hieronim.wbp.lublin.pl/pollat/wbp.HTM

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.wbp.lublin.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wbp.lublin.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://www.wbp.lublin.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://www.wbp.lublin.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.wbp.lublin.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: (no name) - {B72F75B8-93F3-429D-B13E-660B206D897A} - C:\WINDOWS\system32\porynt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM..\Run: [NWTRAY] NWTRAY.EXE

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [Ad-aware] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-aware 6\Ad-aware.exe" +c

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [Konnekt] "C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe" /autostart

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz

O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com

O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info

O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com

O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com

O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202

O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202 (HKLM)

O18 - Filter: text/html - {B72F75B8-93F3-429D-B13E-660B206D897A} - C:\WINDOWS\system32\porynt.dll

O18 - Filter: text/plain - {B72F75B8-93F3-429D-B13E-660B206D897A} - C:\WINDOWS\system32\porynt.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: Client Update Service for Novell - Novell, Inc. - C:\WINDOWS\system32\cusrvc.exe

Bardzi dziekuję i pozdrawiam wszystkich


(Qbek50) #2

do kasacji:

O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz

O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com

O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info

O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com

O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com

O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com (HKLM)


(Ketling) #3

Dziekuję bardzo


(Qbek50) #4

wiem że na pewno to muisisz usunąć a co do reszty to nie wiem. Poczekaj na odpowiedź fachowców.


(Ketling) #5

OK dzięki


(Ketling) #6

:frowning: hm niestety bazy wirusów avasta wciąż nie moge zaktualizować


(Jablek 88) #7

O2 - BHO: (no name) - {B72F75B8-93F3-429D-B13E-660B206D897A} - C:\WINDOWS\system32\porynt.dll

O23 - Service: Client Update Service for Novell - Novell, Inc. - C:\WINDOWS\system32\cusrvc.exe

O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz

O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com

O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info

O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com

O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com

O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202

O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202 (HKLM)

O18 - Filter: text/html - {B72F75B8-93F3-429D-B13E-660B206D897A} - C:\WINDOWS\system32\porynt.dll

O18 - Filter: text/plain - {B72F75B8-93F3-429D-B13E-660B206D897A} - C:\WINDOWS\system32\porynt.dll

i daj loga nowego 8)