Prosze o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 11:05:27, on 2005-02-10

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOINTGR.EXE

C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\bdmcon.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\bdnagent.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\bdswitch.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

D:\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\vsserv.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Kasia\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {12F02779-6D88-4958-8AD3-83C12D86ADC7} - (no file)

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [sO5 Integrator Pass Two] C:\WINDOWS\SOINTGR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [bDMCon] C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\bdmcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [bDNewsAgent] C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\bdnagent.exe

O4 - HKLM…\Run: [bDSwitchAgent] C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\bdswitch.exe

O4 - HKLM…\Run: [bearShare] “C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe” /pause

O4 - HKLM…\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM…\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] D:\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Szukaj w NetSprint.pl - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.10\toolbar.dll/SEARCH.HTML

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsimilar.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} (Google Activate) - http://toolbar.google.com/data/pl/big/1 … gleNav.cab

O16 - DPF: {92F02779-6D88-4958-8AD3-83C12D86ADC7} - http://netsprint.pl/toolbar/toolbar.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{4FC43990-A785-41E6-A786-962FBA3798FC}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: BitDefender Scan Server - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server - Unknown - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield - Unknown - C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\vsserv.exe

O23 - Service: BitDefender Communicator - Softwin - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

Wg mnie czysty.

zainstaluj sobie sp2 dla bezpieczenstwa-warto

Bardzo dziekuje, jestem pod wrażeniem waszej fachowosci i szybkosci odpowiedzi pozdrawiam

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

Wyłącz CTFMON.EXE: Panel sterowania => Opcje regionalne=> Języki => Szczegóły => Zaawansowane => zaznaczasz wyłącz zaawansowane usługi tekstowe

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i

odchacz:

winamp

To, o czym mówi kuz5 to kosmetyka, czyli nie miałaś żadnych komponentów szpiegujących/robaków. :wink:

Ctfmon ro proces Microsoft Office.

Pozdr.