Proszę o sprawdzenie loga:


(system) #1

system ciągle wywala mi okna z info o spyware, włamaniach do kompa i trojanach i kieruje na strony ze oprogramowaniem antyspyware'owym. Zmieniło mi główną stronę na:

:arrow: http://ucleaner.com/main.php?wmid=6010&mid=MjI6Ojg5&lndid=2

Do tej pory przeskanowałem kompa avastem i wszystkimi znanymi mi anty szpiegami. Co jeszcze mogę zrobić?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:47:44, on 2007-09-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

F:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

F:\valve\steam\steam.exe

C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\LVComS.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe

C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\Tmasy\tmasy.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wmid=6010&mid=MjI6Ojg5&lid=2

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Flashget Catch Url Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CamWizard] C:\Program Files\Common Files\Labtec\QCDRV\BIN\CamWizrd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] F:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] F:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "f:\valve\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Trend Micro Anti-Spyware.lnk = C:\Program Files\Trend Micro\Tmasy\Tmasy.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Download All with FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Download &Flash Movies - C:\Program Files\Flash2X\Flash Hunter\save.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Flash2X Flash Hunter - {77B563A5-2A35-4E6B-BFC8-F4B6BB65D5DF} - C:\Program Files\Flash2X\Flash Hunter\save.htm (file missing) (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Launch Flash Hunter - {77B563A5-2A35-4E6B-BFC8-F4B6BB65D5DF} - C:\Program Files\Flash2X\Flash Hunter\save.htm (file missing) (HKCU)

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game11.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_34.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe


--

End of file - 7325 bytes

(adam9870) #2

Użyj narzędzia SmitFraudFix z opcji numer 2 w trybie awaryjnym.

Czy masz jeszcze zainstalowany program Flash2X Flash Hunter bądź usuwałeś opcje oferowane przez niego z głównego paska narzędziowego lub jakąś jego opcję z menu Narzędzia w przeglądarce internetowej Internet Explorer?

Po wykonaniu wklej raport z SmitFraudFixa (zawartość pliku c:\rapport.txt) oraz nowy log z Hijacka i ComboFixa.


(system) #3

O w/w programie nic nie wiem.

SmitFraudFix v2.219


Scan done at 14:11:20.65, 2007-09-03

Run from C:\Documents and Settings\komp\Pulpit\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in safe mode


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts127.0.0.1 localhost


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix


GenericRenosFix by S!Ri»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files


C:\WINDOWS\main_uninstaller.exe Deleted

C:\WINDOWS\wmpdev.dll Deleted

C:\WINDOWS\wmphost.dll Deleted

C:\Program Files\VideoAccessCodec\ Deleted


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS


HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{D462568E-52CF-4451-A768-DF8BD2BC4CBA}: DhcpNameServer=10.7.0.1 194.204.159.1

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{D462568E-52CF-4451-A768-DF8BD2BC4CBA}: DhcpNameServer=10.7.0.1 194.204.159.1

HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\..\{D462568E-52CF-4451-A768-DF8BD2BC4CBA}: DhcpNameServer=10.7.0.1 194.204.159.1

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=10.7.0.1 194.204.159.1

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=10.7.0.1 194.204.159.1

HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=10.7.0.1 194.204.159.1»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning


Registry Cleaning done. 


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler After SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End


[/code]

(adam9870) #4

Wkleiłeś zawartość pliku pokazującego zawartość folderu, w którym Combo przechowuje kopie skasowanych plików. Proszę zatem wkleić zawartość właściwego pliku - C:\ComboFix.txt


(system) #5

Przepraszam najmocniej, pochrzaniły mi się pliki :]

ComboFix 07-08-30.3 - "Administrator" 2007-09-03 14:12:38.1 - NTFSx86 MINIMAL

(jessica) #6

ComboFix robi dwa logi - daj ten drugi, bo jest ważniejszy niż Kwarantanna Qoobok.

EDIT:

O! przepraszam, nie zauważyłam, że jest już log.

jessi


(system) #7

Już dałem ;] I nawet podwójnie przez przypadek :stuck_out_tongue_winking_eye:


(jessica) #8

Sfiksuj to w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz go >> Fix checked.

I już potem strona startowa nie będzie się zmieniać.

jessi


(JNJN) #9

Proszę zmienić temat posta na konkretny, opcja zmień i popraw.JNJN