Proszę o sprawdzenie loga :-)


(puella) #1

Proszę o sprawdzenie loga.

Dziękuję i pozdrawiam :bukiet:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:29:47, on 2005-02-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\tp4serv.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\PROGRA~1\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe

C:\WINDOWS\LTSMMSG.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\iexplorer32.exe

C:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\wincmd\WINCMD32.EXE

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\wincmd\WINCMD32.EXE

c:\Hijack\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 213.25.115.253:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O4 - HKLM..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM..\Run: [TrackPointSrv] tp4serv.exe

O4 - HKLM..\Run: [bMMGAG] RunDll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\pwrmonit.dll,StartPwrMonitor

O4 - HKLM..\Run: [TP4EX] tp4ex.exe

O4 - HKLM..\Run: [TPHOTKEY] C:\PROGRA~1\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe

O4 - HKLM..\Run: [LTSMMSG] LTSMMSG.exe

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM..\Run: [internet Explorer] iexplorer32.exe

O4 - HKLM..\Run: [smcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] Amoumain.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [internet Explorer] iexplorer32.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .exe: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 5949205347

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{BE81E77F-5646-4457-A09D-607DE7494051}: NameServer = 217.173.160.6,217.173.160.35

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: IBM PM Service (IBMPMSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\ibmpmsvc.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: QCONSVC - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\QCONSVC.EXE

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\Smc.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


(123448) #2

log czysty. jeśli nie używasz meesengera to odinstaluj :

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

natomiast nie jestem pewny co do tych rzeczy:

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: IBM PM Service (IBMPMSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\ibmpmsvc.exe


(Cancel) #3

Wywal ponizszy plik i sfixuj pozycje:

O4 - HKLM..\Run: [internet Explorer] iexplorer32.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [internet Explorer] iexplorer32.exe


(Kuz5) #4

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Możesz wyłączyć CTFMON.EXE: Panel sterowania => Opcje regionalne=> Języki => Szczegóły => Zaawansowane => zaznaczasz wyłącz zaawansowane usługi tekstowe


(puella) #5

Dziękuję :slight_smile: :comk2:

A co to znaczy "sfixuj pozycje " ?

:slight_smile:


(boczi) #6

"Zaptasz" wybrane, a potem klikasz FIX.