Proszę o sprawdzenie Loga


(Mithnick24) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:16:11, on 2005-02-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\FASTDE~1\FAST2.EXE

C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe

C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\DC++\DCPlusPlus.exe

C:\Program Files\WellGet\WellGet.exe

C:\Program Files\Sports Interactive\Football Manager 2005\fm2005.exe

C:\DOCUME~1\WOJCIE~1\USTAWI~1\Temp\~e5.0001

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\DOCUME~1\WOJCIE~1\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Local Spool Net support DLL - {41943050-65CC-454B-81E4-9C8A9D7CBAEA} - C:\WINDOWS\system32\localsplnet.dll

O2 - BHO: SafeIE Utility - {B5D4581D-ED6A-4905-A267-25BAF7BE79C1} - C:\WINDOWS\system32\safeie.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [FAST Defrag] C:\PROGRA~1\FASTDE~1\FAST2.EXE -tray

O4 - HKCU..\Run: [bitComet] "C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe"

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko za pomocą WellGeta - C:\Program Files\WellGet\nxall.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij za pomocą &WellGeta - C:\Program Files\WellGet\nxcatch.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra button: WellGet - {35980F6E-A258-4E50-953D-813BB8556899} - C:\Program Files\WellGet\WellGet.exe

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 2691069015

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{2B4C2C34-C3B1-4F37-B6BE-C415D4669515}: NameServer = 194.204.159.1,192.168.200.254

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{2B4C2C34-C3B1-4F37-B6BE-C415D4669515}: NameServer = 194.204.159.1,192.168.200.254

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program Files\Wirtualna Polska\wpkontakt\url_wpmsg.dll

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe


(Musg) #2

czysty

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=14250


(123448) #3

jeśli nie używasz messengera to odinstaluj go, troche więcej miejsca będzie


(Xiao19) #4

wylacz przywracanie systemu

O2 - BHO: Local Spool Net support DLL - {41943050-65CC-454B-81E4-9C8A9D7CBAEA} - C:\WINDOWS\system32\localsplnet.dll

O2 - BHO: SafeIE Utility - {B5D4581D-ED6A-4905-A267-25BAF7BE79C1} - C:\WINDOWS\system32\safeie.dll

znasz zostawiasz /NIE/ kasacja

skan skanerami AV

--F-Secure--

http://support.f-secure.com/enu/home/ols.shtml

--Softwin (BitDefender)--

http://www.bitdefender.com/scan/licence.php

skanerem na zadanie G DATA

http://dobreprogramy.com/index.php?dz=2&t=73&id=846

oraz antyszpiegiem

ETD_Security

http://www.download.com/ETD-Security-Sc ... 29424.html

antyszpieg jakis na stale by ci sie przydal z ochrona w tle

np.

PestPatrol - (darmow.), ETD_Security, lub Webroot.Spy.Sweeper

tak od czasu do czasu skan darmowym AD-Aware


(Kuz5) #5

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

lub programem Xp-AntiSpy PL

Możesz wyłączyć CTFMON.EXE: Panel sterowania => Opcje regionalne=> Języki => Szczegóły => Zaawansowane => zaznaczasz wyłącz zaawansowane usługi tekstowe