Prosze o sprawdzenie loga

jestem swiezo po formacie i juz cyrki sie dziejaLogfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:15:49, on 2005-03-05

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\DOKUME~1\arek\LOKALE~1\Temp\SAHAGE~1.EXE

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Programme\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Programme\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Programme\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Media Pass\MediaPassK.exe

C:\Program Files\Media Pass\MediaPass.exe

C:\PROGRA~1\Versatel\Versatel.exe

C:\Programme\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Programme\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Dokumente und Einstellungen\arek\Desktop\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.versatel.de/internet-cd/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.versatel.de/internet-cd/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.versatel.de/internet-cd/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer von Versatel

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [Media Pass] C:\Program Files\Media Pass\MediaPass.exe

O4 - HKLM…\Run: [sAHBundle] C:\DOKUME~1\arek\LOKALE~1\Temp\SAHAGE~1.EXE run

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Konsole - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.versatel.de/internet-cd/

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{C539C8A2-483E-4679-9611-EC5C218D64EC}: NameServer = 62.72.64.237 62.72.64.241

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Programme\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

Nie ucienty ten log przypadkiem???

Nie ten dział. :?

Jeśli znasz tego, usuwasz:

C:\PROGRA~1\Versatel\Versatel.exe

C:\Program Files\Media Pass\MediaPassK.exe

   	C:\Program Files\Media Pass\MediaPass.exe

   	C:\Program Files\Media Pass\MediaPass.exe


   	O4 - HKLM\..\Run: [Media Pass] C:\Program Files\Media Pass\MediaPass.exe

usuń:

C:\DOKUME~1\arek\LOKALE~1\Temp\SAHAGE~1.EXE

 	O4 - HKLM\..\Run: [SAHBundle] C:\DOKUME~1\arek\LOKALE~1\Temp\SAHAGE~1.EXE run

Najlepiej usuwaj w trybie awarynym [F8] z wyłączonym przywracaniem systemu. Możesz zainstalować też SP2. Jeśli używasz samego Internet Explorera, zmień go na alternatywną przeglądarkę, np. Firefox

Wyczyść katalog TEMP

Start=>Uruchom=>%temp%=>I usuń wszystko co sie tam znajduje

dzieki.pierwsza rzecz jakazrobilem po formacie to wlasnie zainstalowanie firefoxa