Prosze o sprawdzenie loga

prosze o sprawdzenia logLogfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:55:27, on 04.03.2005

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\NVATray.exe

C:\Programme\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE

C:\Programme\Overnet\Overnet.exe

C:\Programme\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe

C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

C:\Programme\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Programme\Corel\WordPerfect Office 2000\programs\alarm.exe

C:\Programme\Corel\WordPerfect Office 2000\programs\dad9.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\Programme\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Programme\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Programme\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe

C:\Programme\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\Programme\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Programme\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Programme\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\WebProxy.exe

C:\Programme\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Dokumente und Einstellungen\Peterr\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files\Content.IE5\21ORI9Y5\hijackthis[1].com

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.beatrycze.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hyrican.de

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NVIDIA nForce APU1 Utilities] NVATray.exe

O4 - HKLM…\Run: [APVXDWIN] “C:\Programme\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE” /s

O4 - HKLM…\Run: [Overnet] C:\Programme\Overnet\Overnet.exe -t

O4 - HKLM…\Run: [Omnipage] C:\Programme\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Programme\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - Global Startup: CorelCENTRAL-Benachrichtigungsfunktionen.LNK = C:\Programme\Corel\WordPerfect Office 2000\programs\alarm.exe

O4 - Global Startup: Desktop Application Director 9.LNK = C:\Programme\Corel\WordPerfect Office 2000\programs\dad9.exe

O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check 2.lnk = C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_SRCV02.EXE

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hyrican.de

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar … vSniff.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v … 8297442405

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar … /cabsa.cab

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Programme\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Programme\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Programme\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

a z gory dzieki.

No to wklej go. 8)

:arrow: HijackThis 1.99.1

No mam juz wklejony log ,mialem troche problemow :slight_smile:

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

Wpis po padzie systemu.

A jakie miałeś problemy? Według mnie nie masz szkodliwych wpisów.

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

NeroCheck

dumprep 0 -k

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Lub programem Xp-AntiSpy PL

Dzieki …pierwszy raz sprawdzilem a czy mialem problemy muli mi troche komp wiec myslalem ze moze jakis wirus