Proszę o sprawdzenie loga


(Iwona Jaworska1) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:00:29, on 2005-03-26

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\GHOSTS~2.EXE

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\PCI Audio Applications\Mixer.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PowerDVD.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

C:\WINDOWS\nmmst.exe

C:\WINDOWS\System32\wupdat10.exe

C:\WINDOWS\System32\gah95on6.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

C:\WINDOWS\System32\mtor.exe

C:\WINDOWS\System32\wsh40u.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\System32\?ttrib.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\Program Files\KWORLD\MpegTV Station PCITV\RemoteCtl.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.562\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://213.159.117.134/index.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://213.159.117.134/index.php

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://213.159.117.134/index.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: (no name) - {D7047813-B1D2-CD5A-FE79-CFC9DAB23F93} - C:\WINDOWS\System32\zdgyw.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe

O4 - HKLM..\Run: [C-Media Mixer] C:\Program Files\PCI Audio Applications\Mixer.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [PowerDVD] C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PowerDVD.exe /autostart

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - HKLM..\Run: [_Cat1] C:\WINDOWS\nmmst.exe

O4 - HKLM..\Run: [dkv] C:\WINDOWS\dkv.exe

O4 - HKLM..\Run: [5s5U33j] wupdat10.exe

O4 - HKLM..\Run: [gah95on6] C:\WINDOWS\System32\gah95on6.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - HKCU..\Run: [Ettm] C:\WINDOWS\System32\mtor.exe

O4 - HKCU..\Run: [KBu8RTH5S] wsh40u.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [Ajd] C:\WINDOWS\System32\?ttrib.exe

O4 - Startup: 3DNA Auto-Update.lnk = C:\Program Files\3DNA\WiseUpdt.exe

O4 - Startup: PowerReg Scheduler V3.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: MpegTV Station PCITV Remote Control.lnk = C:\Program Files\KWORLD\MpegTV Station PCITV\RemoteCtl.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202

O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202 (HKLM)

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111123} - file://c:\Recycled\1.exe

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/223f3130d1e ... xIE601.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{7D5F4C74-EEF4-4889-BC26-85122F4A10D3}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\GHOSTS~2.EXE

O23 - Service: Usługa Auto-Protect w programie Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe


(Qbek50) #2

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://213.159.117.134/index.php

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://213.159.117.134/index.php

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202

O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202 (HKLM)

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111123} - file://c:\Recycled\1.exe

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/223f3130d1e ... xIE601.cab


(Damian) #3

Detektywie...Cuś niedokładnie :?

krecik10 uruchamiasz tryb awaryjny, wyłączasz przywracanie systemu i usuwasz:

Ręcznie:

C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

C:\WINDOWS\nmmst.exe

C:\WINDOWS\System32\wupdat10.exe

C:\WINDOWS\System32\gah95on6.exe

C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

C:\WINDOWS\System32\mtor.exe

C:\WINDOWS\System32\wsh40u.exe

C:\WINDOWS\System32\?ttrib.exe

To fixujesz w Hijacku:

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D7047813-B1D2-CD5A-FE79-CFC9DAB23F93} - C:\WINDOWS\System32\zdgyw.dll

O4 - HKLM..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - HKLM..\Run: [_Cat1] C:\WINDOWS\nmmst.exe

O4 - HKLM..\Run: [dkv] C:\WINDOWS\dkv.exe

O4 - HKLM..\Run: [5s5U33j] wupdat10.exe

O4 - HKLM..\Run: [gah95on6] C:\WINDOWS\System32\gah95on6.exe

O4 - HKCU..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - HKCU..\Run: [Ettm] C:\WINDOWS\System32\mtor.exe

O4 - HKCU..\Run: [KBu8RTH5S] wsh40u.exe

O4 - HKCU..\Run: [Ajd] C:\WINDOWS\System32\?ttrib.exe

Reszte fixujesz to co podał detektyw.


(Xiao19) #4

/wylacz przywracanie systemu/

(tryb awaryjny)

kasujesz TAK:

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {D7047813-B1D2-CD5A-FE79-CFC9DAB23F93} - C:\WINDOWS\System32\zdgyw.dll

O4 - HKLM..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - HKLM..\Run: [_Cat1] C:\WINDOWS\nmmst.exe

O4 - HKLM..\Run: [dkv] C:\WINDOWS\dkv.exe

O4 - HKLM..\Run: [5s5U33j] wupdat10.exe

O4 - HKLM..\Run: [gah95on6] C:\WINDOWS\System32\gah95on6.exe

O4 - HKCU..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - HKCU..\Run: [Ettm] C:\WINDOWS\System32\mtor.exe

O4 - HKCU..\Run: [KBu8RTH5S] wsh40u.exe

O4 - HKCU..\Run: [Ajd] C:\WINDOWS\System32\?ttrib.exe

O4 - Startup: 3DNA Auto-Update.lnk = C:\Program Files\3DNA\WiseUpdt.exe

O4 - Startup: PowerReg Scheduler V3.exe

[znasz zostawiasz /NIE/ kasacja!!]

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202

O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202 (HKLM)

INFO:

1.)

015 - Trusted - kasujesz tak

http://mvps.org/winhelp2002/DelDomains.inf

zgrywasz to na dysk

potem Start/Moj komputer

HDD - odnajdujesz wyzej podany plik DelDomains.inf

i klikasz na niiego prawym klawiszem mychy

dajesz -->>Zainstaluj(OK)

2.)

co do pozycji R1/R0

po usunieciu

tego co podal detektyw 997

w IE

Narzedzia/Opcje internetowe.../Ogolne - klikasz Uzyj pustej i dajesz

Zastosuj(OK)

3.)

sciagasz szczepionke G DATA

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=73&id=846

INFO:

skanujesz nia w trybie awaryjnym (wyl. kabel sieciowy)

reset kompa

4.)

skanujesz skanerami AV (normal tryb)

--F-Secure--

http://support.f-secure.com/enu/home/ols.shtml

--GeCAD (RAV)--

http://www.ravantivirus.com/scan/

--Softwin (BitDefender)--

http://www.bitdefender.com/scan/licence.php

--Trend Micro (PC-cillin)--

http://housecall.trendmicro.com/houseca ... t_corp.asp

5.)

sciagasz ETD_Security, Ad-Aware

nimi skanujesz system

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=17671