Prosze o sprawdzenie loga


(Gemini9) #1

prosze o sprawdzenie loga:

Logfile of HijackThis v1.98.0

Scan saved at 17:51:40, on 2005-03-28

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\EACCEL~1\EANTHO~1.EXE

C:\Program Files\Acceleration Software\Anti-Virus\stopsignav.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\Mustek 1200 UB Plus\Driver\WATCH.exe

C:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\eMule\eMule.exe

C:\Program Files\WinAce\WinAce.exe

C:\Documents and Settings\Daria\Ustawienia lokalne\Temp\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\Userinit.exe

O1 - Hosts: 216.177.73.139 auto.search.msn.com

O1 - Hosts: 216.177.73.139 search.netscape.com

O1 - Hosts: 216.177.73.139 ieautosearch

O1 - Hosts: /ip

O1 - Hosts: 216.177.73.139 auto.search.msn.com

O1 - Hosts: 216.177.73.139 search.netscape.com

O1 - Hosts: 216.177.73.139 ieautosearch

O2 - BHO: (no name) - {6ACD11BD-4CA0-4283-A8D8-872B9BA289B6} - C:\PROGRA~1\ACCELE~1\StopSign\webcbrowse.dll

O3 - Toolbar: &SearchBar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\3.bin\MYBAR.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [POINTER] point32.exe

O4 - HKLM..\Run: [intelliType] "C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WebScan] C:\Program Files\Acceleration Software\Anti-Virus\stopsignav.exe -k

O4 - HKLM..\Run: [WINSTA~1.EXE] C:\WINDOWS\System\WINSTA~1.EXE -b

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [YFLSYFGAG] C:\WINDOWS\YFLSYFGAG.exe

O4 - HKLM..\Run: [hrJ] C:\WINDOWS\HRJ.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NaviSearch] C:\Program Files\NaviSearch\bin\nls.exe

O4 - HKLM..\Run: [CashBack] C:\Program Files\CashBack\bin\cashback.exe

O4 - HKLM..\Run: [smcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Przypominajka] C:\Program Files\Przypominajka\Przypominajka.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: Power Project.lnk = C:\Program Files\Gadu-Gadu\PowerGG.exe

O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe

O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program Files\GetRight\getright.exe

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: PrecisionTime.lnk = C:\Program Files\PrecisionTime\PrecisionTime.exe

O4 - Global Startup: Watch.lnk = C:\Program Files\Mustek 1200 UB Plus\Driver\WATCH.exe

O8 - Extra context menu item: Add A Page Note - C:\Program Files\CommonName\AddressBar\createnote.htm

O8 - Extra context menu item: Bookmark This Page - C:\Program Files\CommonName\AddressBar\createbookmark.htm

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Email This Link - C:\Program Files\CommonName\AddressBar\emaillink.htm

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O8 - Extra context menu item: Search using CommonName - C:\Program Files\CommonName\AddressBar\navigate.htm

O9 - Extra button: (no name) - {2F099F5D-7003-4441-82C2-707C7C273FEB} - C:\PROGRA~1\ACCELE~1\StopSign\webcbrowse.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Block This Page - {2F099F5D-7003-4441-82C2-707C7C273FEB} - C:\PROGRA~1\ACCELE~1\StopSign\webcbrowse.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O11 - Options group: [CommonName] CommonName

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30043.www3.hp.com/hpdj/en/check/qdiagh.cab?312

O18 - Protocol: cn - {9346A6BB-1ED0-4174-AFB4-13CD4EC0AA40} - C:\PROGRA~1\COMMON~2\ADDRES~1\cnbabe.dll


(JNJN) #2

Na początek zrób to jak masz - usuń.

My Way Speedbar, Search Bar, MySearch - kasujesz tak

otworz zakladke /Dodaj lub usun programy/

w Panelu sterowania

usun/odinstaluj te progsy

‘My Search Bar’ (MySearch variant), ‘MyWay Speed Bar’ (MyWay) or ‘My Web Search Bar’ (MyWeb), ‘Fun Web Products Easy Installer’.

Wyczyść katalogi TEMP,jak nie da rady to w trybie awaryjnym,ma być czysto.

Później to - mój post.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=23685

I dopiero teraz wklej log.


(Gemini9) #3

Usunelam te programy, ale mam pytanie: czy wszystko usunac z folderow temp, takze z tego w katalogu windows oraz zawartosc WUTemp?


(JNJN) #4

Wyczyść wszystkie TEMP - ma być pusto.

Dobrze by było zainstalować przynajmniej SP1 i poprawki krytyczne.


(Kuz5) #5

Wklej loga z nowszej wersji :arrow: HijackThis 1.99.1


(Gemini9) #6

Zrobilam co radziles JN, teraz moj log wyglada tak:

Logfile of HijackThis v1.98.0

Scan saved at 23:26:46, on 2005-03-28

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\WinAce\WinAce.exe

C:\Documents and Settings\Daria\Ustawienia lokalne\Temp\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\Userinit.exe

O1 - Hosts: /ip

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [POINTER] point32.exe

O4 - HKLM..\Run: [intelliType] "C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WebScan] C:\Program Files\Acceleration Software\Anti-Virus\stopsignav.exe -k

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [YFLSYFGAG] C:\WINDOWS\YFLSYFGAG.exe

O4 - HKLM..\Run: [hrJ] C:\WINDOWS\HRJ.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [smcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM..\RunOnce: [spybotSnD] "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe" /autocheck

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Przypominajka] C:\Program Files\Przypominajka\Przypominajka.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: Power Project.lnk = C:\Program Files\Gadu-Gadu\PowerGG.exe

O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe

O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program Files\GetRight\getright.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30043.www3.hp.com/hpdj/en/check/qdiagh.cab?312


(boczi) #7

To jest dziwny wpis:

Mozesz usunąć:

Kasacja:

Natomiast wpis:

Usuwasz programem LSP-FIX http://www.cexx.org/lspfix.htm

Z autostartu zalecam odznaczyć:

[start/Uruchom/msconfig]

nwiz.exe /install

NeroCheck.exe

QuickTime\qttask.exe Zastąp Quick Time narzędziem Quick Time Alternative;

winampa.exe

ctfmon.exe

Jeśli nie używasz Windows Messenger, usuń go TYM.

Wyczyść foldery TEMP.

I na nowo log.


(Gemini9) #8

Teraz mój log wyglada tak:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:20:34, on 2005-03-29

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\WinAce\WinAce.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\WinAce\WinAce.exe

C:\Documents and Settings\Daria\Ustawienia lokalne\Temp\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\Userinit.exe

O1 - Hosts: /ip

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [POINTER] point32.exe

O4 - HKLM..\Run: [intelliType] "C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [smcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKCU..\Run: [Przypominajka] C:\Program Files\Przypominajka\Przypominajka.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: Power Project.lnk = C:\Program Files\Gadu-Gadu\PowerGG.exe

O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe

O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program Files\GetRight\getright.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30043.www3.hp.com/hpdj/en/check/qdiagh.cab?312

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

Co o nim sadzicie? A ponadto czy mam jednak usunac ten dziwny wpis: O1 - Hosts: /ip ?


(fiesta) #9

:arrow: mmargo

A gdzie masz choć by darmowego antywira??

Uaktualnij windę (przynajmniej SP1a + krytyczne poprawki).

jeden z tych procesów do skasowania.