Prosze o sprawdzenie loga


(Rflw) #1

prosze o sprwdzenie loga i o wskazówki co mam z tym robić dalej -to mój pierwszy raz

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:10:14, on 2005-04-01

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus\avpcc.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus\avpcc.exe

C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

c:\progra~1\opera\opera.exe

C:\Documents and Settings\Rafał\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\Userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - C:\PROGRA~1\TEXTware\QUICKF~1\PlugIns\IEHelp.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [AVPCC] C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus\avpcc.exe /wait

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{529AC251-8ACA-47D7-8C4A-4BC0AF22E69B}: NameServer = 149.156.4.11

O23 - Service: AVP Control Centre Service (AVPCC) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus\avpcc.exe" /Service (file missing)

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE


(Gutek) #2

LOG OK :stuck_out_tongue:

Start >>> Programy >>> Autostart >>> kasacja z prawokliku.

Panel sterowania >>> Java Plug-in >>> Update >>> odptaszkuj Check for updates automatically

Panel sterowania >>> Ustawienia regionalne >>> Języki >>> Detale >>> Zaawansowane >>> odznaczyć usługi tekstowe, zrób tak jeżeli nie używasz innych języków przy pisaniu


(Kuz5) #3

Odpal HijackThis zaptaszkuj te wpisy i kliknij fix checked (wystarczy jak jak zrobisz skan programem Ad-Aware)

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm


(Gutek) #4

Tylko zaznaczyc trzeba że Alexa jest zbędna ale nie groźna może byc niczemu nie przeszkadza :lol:


(system) #5

Zainstaluj SP2

:arrow: Windows XP PL Service Pack 2