Proszę o sprawdzenie loga

Od jakiegoś czasu głupi spyware psuje moje połączenie sieciowe np. blokując dostęp do niektórych portali, wyskakują jakieś strony xxx, strona startowa zmieniła się sama na about:blank gdy ją zmieniam na inną zaraz powraca do tego samego stanu, oraz różne inne pop-upy.Bardzo bym prosił zatem o sprawdzenie loga z hijacka może to coś pomoże o to i log :Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:44:39, on 2005-04-07

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\system32\apiap32.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\WINDOWS\ielz.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\javaw.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\GIANTAntiSpywareMain.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\admin\Moje dokumenty\beata.knapkiewicz1@neostrada.pl\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\osmhe.dll/sp.html#28129

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\osmhe.dll/sp.html#28129

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\osmhe.dll/sp.html#28129

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\osmhe.dll/sp.html#28129

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\osmhe.dll/sp.html#28129

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\osmhe.dll/sp.html#28129

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: (no name) - {6A47C456-BECE-DE20-8213-FEFEEA28BF82} - C:\WINDOWS\system32\addhr32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM…\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [Zone Labs Client] “C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe”

O4 - HKLM…\Run: [ntnl.exe] C:\WINDOWS\system32\ntnl.exe

O4 - HKLM…\Run: [ielz.exe] C:\WINDOWS\ielz.exe

O4 - HKLM…\Run: [AVGCtrl] “C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE” /min

O4 - HKLM…\Run: [gcasServ] “C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [THGuard] “C:\Program Files\TrojanHunter 4.2\THGuard.exe”

O4 - HKLM…\RunOnce: [apiap32.exe] C:\WINDOWS\system32\apiap32.exe

O4 - HKCU…\Run: [spyware Begone] C:\freescan\freescan.exe -FastScan

O4 - HKCU…\Run: [spySweeper] “C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe” /0

O4 - HKCU…\Run: [spyware Vanisher] c:\spywarevanisher-free\FreeScanner.exe -FastScan

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{05AF68AE-7084-4996-B7E8-C83B7441790D}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{05AF68AE-7084-4996-B7E8-C83B7441790D}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Network Security Service (NSS) ( 11Fßä#·şÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ipxl.exe (file missing)

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Jakby można było to proszę odpowiadać na maila lub w tym temacie. Błagam pomóżcie! !!

tryb awarujny i usuwasz

za pomoca fix

trojan! !!

nastepnie

rowniez fix

dalej

usun

nastepnie:

O4 - HKLM…\Run: [ielz.exe] C:\WINDOWS\ielz.exe

fixujesz i usuwasz to dziwadło recznie z dysku

dalej:

fix

i jeszcze:

O23 - Service: Network Security Service (NSS) ( 11Fßä#·şÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ipxl.exe (file missing)

nastepnie po wykonaniu dajesz nowy log

wylacz przywracanie systemu i wejdz w tryb awaryjny

F8

na koniec skan:

Ad-Aware:

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=107&t=55

SpyBot Search&Destroy:

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=188&t=55

PestPatrol:

http://www.idg.pl/ftp/pobierz/pc/3538.html

Skanery:

MKS:

http://skaner.mks.com.pl/

Symantec:

http://security.symantec.com/sscv6/defa … &venid=sym

Panda:

http://www.pandasoftware.com/activescan … IdPais=152

dodatkowo jesli nie pomoze hijack i fixowanie

sciagnij program:

http://www.dobreprogramy.com/index.php?dz=2&id=657&t=55

i nim przeskanuj :slight_smile:

Hmmm tylko po co założyłeś dwa takie same tematy, a odpowiadający po co piszą w dwóch różnych ??

Robicie tylko bałagan. Ten zamykam.