Proszę o sprawdzenie loga


(Krzysiekknap) #1

Od jakiegoś czasu głupi spyware psuje moje połączenie sieciowe np. blokując dostęp do niektórych portali, wyskakują jakieś strony xxx, strona startowa zmieniła się sama na about:blank gdy ją zmieniam na inną zaraz powraca do tego samego stanu, oraz różne inne pop-upy.Bardzo bym prosił zatem o sprawdzenie loga z hijacka może to coś pomoże o to i log :Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:44:39, on 2005-04-07

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\system32\apiap32.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\WINDOWS\ielz.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\javaw.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\GIANTAntiSpywareMain.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\osmhe.dll/sp.html#28129

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\osmhe.dll/sp.html#28129

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\osmhe.dll/sp.html#28129

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\osmhe.dll/sp.html#28129

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\osmhe.dll/sp.html#28129

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\osmhe.dll/sp.html#28129

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: (no name) - {6A47C456-BECE-DE20-8213-FEFEEA28BF82} - C:\WINDOWS\system32\addhr32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ntnl.exe] C:\WINDOWS\system32\ntnl.exe

O4 - HKLM..\Run: [ielz.exe] C:\WINDOWS\ielz.exe

O4 - HKLM..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKLM..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [THGuard] "C:\Program Files\TrojanHunter 4.2\THGuard.exe"

O4 - HKLM..\RunOnce: [apiap32.exe] C:\WINDOWS\system32\apiap32.exe

O4 - HKCU..\Run: [spyware Begone] C:\freescan\freescan.exe -FastScan

O4 - HKCU..\Run: [spySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0

O4 - HKCU..\Run: [spyware Vanisher] c:\spywarevanisher-free\FreeScanner.exe -FastScan

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{05AF68AE-7084-4996-B7E8-C83B7441790D}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{05AF68AE-7084-4996-B7E8-C83B7441790D}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Network Security Service (NSS) ( 11Fßä#·şÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ipxl.exe (file missing)

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Jakby można było to proszę odpowiadać na maila lub w tym temacie. Błagam pomóżcie! !!


(123448) #2

usuń te wpisy lub przeskanuj programami antyspyware w trybie awaryjnym z wyłączeniem przywracania systemu. co do wpisów z twojego loga nie będe sie wypowiadał bo nie mam takiej wiedzy jak inni :wink:


(Qbek50) #3

wylacz przywracanie systemu

w t. awaryjnym fixujesz:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\osmhe.dll/sp.html#28129

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\osmhe.dll/sp.html#28129

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\osmhe.dll/sp.html#28129

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\osmhe.dll/sp.html#28129

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\osmhe.dll/sp.html#28129

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\osmhe.dll/sp.html#28129

R3 - Default URLSearchHook is missing

poźniej skan:

Ad-Aware:

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=107&t=55

SpyBot Search&Destroy:

PestPatrol:

http://www.idg.pl/ftp/pobierz/pc/3538.html

Skanery:

MKS:

http://skaner.mks.com.pl/

Symantec:

http://security.symantec.com/sscv6/defa ... &venid=sym

Panda:

http://www.pandasoftware.com/activescan ... IdPais=152


(Krzysiekknap) #4

Dzięki za pomoc sprobuje tymi metodami i później napiszę czy wszystko działa :cry:


(123448) #5

jeszcze zainstaluj poprawki dla IE i Xp ze strony microsoftu. :wink: zauważyłem że ich nie masz


(Krzysiekknap) #6

Usunąłem te wpisy, ale znowu jest to samo nic nie pomogło znowu są te wpisy oto log po usunięciu tych wpisów:Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:21:00, on 2005-04-08

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\sdkde.exe

C:\WINDOWS\system32\atlti.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\twgck.dll/sp.html#28129

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\twgck.dll/sp.html#28129

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system32\twgck.dll/sp.html#28129

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\twgck.dll/sp.html#28129

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\twgck.dll/sp.html#28129

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\twgck.dll/sp.html#28129

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: (no name) - {589A8C44-B7BA-7E5D-2D7C-33BBEE8ED8F6} - C:\WINDOWS\d3mc.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ntnl.exe] C:\WINDOWS\system32\ntnl.exe

O4 - HKLM..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKLM..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [atlti.exe] C:\WINDOWS\system32\atlti.exe

O4 - HKLM..\RunOnce: [javaii.exe] C:\WINDOWS\system32\javaii.exe

O4 - HKLM..\RunOnce: [d3sy32.exe] C:\WINDOWS\d3sy32.exe

O4 - HKLM..\RunOnce: [sdkde.exe] C:\WINDOWS\system32\sdkde.exe

O4 - HKCU..\Run: [spySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0

O4 - HKCU..\Run: [spyware Vanisher] c:\spywarevanisher-free\FreeScanner.exe -FastScan

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{05AF68AE-7084-4996-B7E8-C83B7441790D}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{05AF68AE-7084-4996-B7E8-C83B7441790D}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Network Security Service (NSS) ( 11Fßä#·şÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ipxl.exe (file missing)

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Pomóżcie strona główna dalej zmienia się na about:blank, do ulubionych dodają mi sięte strony xxx. Co można jeszcze zrobić ??P.S oczywiście przeskanowałem dysk różnymi programami znajdywały coś usuwały, ale dalej było to samo.POMOCY! !!


(Damian) #7

Startujesz do trybu awaryjnego, wyłączasz przywracanie systemu i wywalasz:

Ręcznie:

C:\WINDOWS\system32\sdkde.exe

C:\WINDOWS\system32\atlti.exe

Fixując w Hijacku

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\twgck.dll/sp.html#28129

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\twgck.dll/sp.html#28129

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system32\twgck.dll/sp.html#28129

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\twgck.dll/sp.html#28129

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\twgck.dll/sp.html#28129

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\twgck.dll/sp.html#28129

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: (no name) - {589A8C44-B7BA-7E5D-2D7C-33BBEE8ED8F6} - C:\WINDOWS\d3mc.dll

O4 - HKLM..\Run: [ntnl.exe] C:\WINDOWS\system32\ntnl.exe

O4 - HKLM..\Run: [atlti.exe] C:\WINDOWS\system32\atlti.exe

O4 - HKLM..\RunOnce: [javaii.exe] C:\WINDOWS\system32\javaii.exe

O4 - HKLM..\RunOnce: [d3sy32.exe] C:\WINDOWS\d3sy32.exe

O4 - HKLM..\RunOnce: [sdkde.exe] C:\WINDOWS\system32\sdkde.exe

O23 - Service: Network Security Service (NSS) ( 11Fßä#·şÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ipxl.exe (file missing)

Program FreeScanner proponowałbym usunąć.


(Musg) #8

wejdz>>>>moj komp>>>>wlasciwosci>>>>przywracanie systemu>>>I zaznacz ptaszkiem>>>>wylacz przywracanie systemu>>>>po usunieciu>>mozesz odptaszkoac przywracanie systemu


(Krzysiekknap) #9

O to log po usunięciu tych rzeczy :Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:21:26, on 2005-04-08

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\WINDOWS\msnw32.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\WINDOWS\system32\msps32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKLM..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM..\RunOnce: [msnw32.exe] C:\WINDOWS\msnw32.exe

O4 - HKCU..\Run: [spySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{05AF68AE-7084-4996-B7E8-C83B7441790D}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{05AF68AE-7084-4996-B7E8-C83B7441790D}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Network Security Service (NSS) ( 11Fßä#·şÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ipxl.exe (file missing)

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

cos tam niby pomogło ale dalej instalują się te spyware'y !!


(Musg) #10

3 - Service: Network Security Service (NSS) ( 11Fßä#·şÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ipxl.exe (file missing)

wywal recznie

ipxl.exe z dysku

za pomoca fix wywal:

O4 - HKLM..\RunOnce: [msnw32.exe] C:\WINDOWS\msnw32.exe

dodatkowo recznie musisz wszysto usunac:

msnw32.exe

i zainstaluj koniecznie:

http://www.idg.pl/ftp/pobierz/pc/3538.html


(Damian) #11

Jeszcze wywalasz:

Ręcznie

C:\WINDOWS\msnw32.exe

C:\WINDOWS\system32\msps32.exe

W hijacku

O4 - HKLM..\RunOnce: [msnw32.exe] C:\WINDOWS\msnw32.exe

O23 - Service: Network Security Service (NSS) ( 11Fßä#·şÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ipxl.exe (file missing)


(Krzysiekknap) #12

Oto log :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:10:02, on 2005-04-08

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\admin\Moje dokumenty\beata.knapkiewicz1@neostrada.pl\HijackThis.exe

C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\javaw.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {2DB1C7E6-C436-401E-0374-ECF3202CF49B} - C:\WINDOWS\appja.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKLM..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [msps32.exe] C:\WINDOWS\system32\msps32.exe

O4 - HKCU..\Run: [spySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{05AF68AE-7084-4996-B7E8-C83B7441790D}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{05AF68AE-7084-4996-B7E8-C83B7441790D}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Network Security Service (NSS) ( 11Fßä#·şÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ipxl.exe (file missing)

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Dalej do ulubionych dodają mi się te strony xxx,strony nie chcą się wczytać, oraz te same problemy co wtedy itd. Hmm co jeszcze moge zrobić ??


(Musg) #13

wywal jeszcze:

O2 - BHO: (no name) - {2DB1C7E6-C436-401E-0374-ECF3202CF49B} - C:\WINDOWS\appja.dll

O4 - HKLM..\Run: [msps32.exe] C:\WINDOWS\system32\msps32.exe

za pomoca hijacka

i jeszcze recznie

O23 - Service: Network Security Service (NSS) ( 11Fßä#·şÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ipxl.exe (file missing)

ten plik:

ipxl.exe

znajdz go i usun

!!


(Damian) #14

Zablokuj wszystkie porty w programie Worms Doors Cleaner 1.4.1 i przeskanuj komputer w programach DllCompare i CWShredder 2.14


(Krzysiekknap) #15

To w ogóle nie ma sensu co usunę te wpisy zaraz po chwili są znowu nowe oraz te pliki co je usunę zaraz pojawia się kilka następnych, te strony xxx dalej dodają się do ulubionych, net w ogóle ledwo działa jak to coś można usunąć ?? LOG : Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:43:46, on 2005-04-08

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\habao.dll/sp.html#28129

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\habao.dll/sp.html#28129

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system32\habao.dll/sp.html#28129

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\habao.dll/sp.html#28129

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\habao.dll/sp.html#28129

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\habao.dll/sp.html#28129

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: (no name) - {B2ABB29E-2AA3-7DDB-0C09-340091292AD4} - C:\WINDOWS\sdkby.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKLM..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ntot32.exe] C:\WINDOWS\system32\ntot32.exe

O4 - HKLM..\Run: [sdkxl.exe] C:\WINDOWS\system32\sdkxl.exe

O4 - HKLM..\RunOnce: [msmv.exe] C:\WINDOWS\msmv.exe

O4 - HKLM..\RunOnce: [apirx32.exe] C:\WINDOWS\apirx32.exe

O4 - HKCU..\Run: [spySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{05AF68AE-7084-4996-B7E8-C83B7441790D}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{05AF68AE-7084-4996-B7E8-C83B7441790D}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Network Security Service (NSS) ( 11Fßä#·şÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ipxl.exe (file missing)

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Co z tym zrobić ?? !!

:frowning: :frowning: P.S a tego pliku ipxl nie ma nigdzie na dysku


(Musg) #16

kochany--zapomniales o tym:

musisz to zrobic przy usuwaniu,inaczej wszystko wraca ---

nic nie usunales


(Qbek50) #17

kasacja w t. awaryjnym:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\habao.dll/sp.html#28129

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\habao.dll/sp.html#28129

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system32\habao.dll/sp.html#28129

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\habao.dll/sp.html#28129

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\habao.dll/sp.html#28129

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\habao.dll/sp.html#28129

R3 - Default URLSearchHook is missing

O4 - HKLM..\Run: [ntot32.exe] C:\WINDOWS\system32\ntot32.exe

O4 - HKLM..\Run: [sdkxl.exe] C:\WINDOWS\system32\sdkxl.exe

O4 - HKLM..\RunOnce: [msmv.exe] C:\WINDOWS\msmv.exe

O4 - HKLM..\RunOnce: [apirx32.exe] C:\WINDOWS\apirx32.exe

potem skan:

Ad-Aware:

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=107&t=55

SpyBot Search&Destroy:

PestPatrol:

http://www.idg.pl/ftp/pobierz/pc/3538.html

Skanery:

MKS:

http://skaner.mks.com.pl/

Symantec:

http://security.symantec.com/sscv6/defa ... &venid=sym

Panda:

http://www.pandasoftware.com/activescan ... IdPais=152


(Musg) #18

poczekaj i usun naipierw to co napisalem powyzej! !!

Apozniej jak zobaczymy log,to polecimy scanery---anty-wir :slight_smile:


(Krzysiekknap) #19

Zacznę od tego że zainstalowałem firefox'a i działa lepiej tak jakby bez tego spyware'a , ale i tak mam log a oto i on : Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:22:19, on 2005-04-08

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKLM..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKCU..\Run: [spySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{05AF68AE-7084-4996-B7E8-C83B7441790D}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{05AF68AE-7084-4996-B7E8-C83B7441790D}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Network Security Service (NSS) ( 11Fßä#·şÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ipxl.exe (file missing)

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Przeleciałem tymi skanerami cos tam pousuwały, ale wole żebyście to sprawdzili ...


(Damian) #20

Jeszcze zostało tylko to:

O23 - Service: Network Security Service (NSS) ( 11Fßä#·şÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ipxl.exe (file missing)