Proszę o sprawdzenie Loga

Ktoś sprawdzi mojego loga?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:02:48, on 2005-04-13

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~2\CnxMon.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

D:\Program Files\Programy\Java\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

D:\program files\Quick\qttask.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

D:\Program Files\Programy\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

D:\Program Files\Programy\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Program Files\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

D:\Program Files\Programy\eMule.de\eMule\emule.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\Program Files\Programy\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Media Access\MediaAccess.exe

C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

D:\Program Files\Programy\Opera\Opera.exe

C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdlite.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe

C:\Documents and Settings\Gośka\Pulpit\Skanery, antywirusy\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O4 - HKLM…\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~2\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOKIT] C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

O4 - HKLM…\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~2\CnxMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Programy\Java\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM…\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “D:\program files\Quick\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe” -lang 1045

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [CloneCDTray] “D:\Program Files\Programy\CloneCD\CloneCDTray.exe” /s

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Programy\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [VIRIT LITE MONITOR] D:\VEXPLITE\MONLITE.EXE

O4 - HKLM…\Run: [bDMCon] c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [bDNewsAgent] c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdnagent.exe

O4 - HKLM…\Run: [PestPatrol Control Center] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM…\Run: [PPMemCheck] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [CookiePatrol] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM…\Run: [etbrun] c:\windows\system32\eliteybj32.exe

O4 - HKLM…\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

O4 - HKCU…\Run: [Komunikator] D:\Program Files\Programy\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU…\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “D:\Program Files\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet’a - D:\Program Files\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet’a - D:\Program Files\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\Programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\Programy\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {B942A249-D1E7-4C11-98AE-FCB76B08747F} (RealArcadeRdxIE Class) - http://games-dl.real.com/gameconsole/Bu … eRdxIE.cab

O16 - DPF: {D719897A-B07A-4C0C-AEA9-9B663A28DFCB} (iTunesDetector Class) - http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.ne … tector.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{DFBF8A1F-B617-46CE-BAC8-A4415B094670}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: Wlan Driver (god.ag) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\avscan.exe" -netsvcs (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Softwin - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

usun recznie z dysku :

MediaAccess.exe

MediaAccK.exe

usuwasz te pliki w trybie awaryjnym i wylaczonym przywracaniem systemu

nastepnie fixujesz:

zainstaluj sobie ten program:

http://www.zoom.idg.pl/ftp/pobierz/pc3477.html

pozamykaj wszystkie porty

poza tym usun:

i przejedz system jeszcze tym:

http://www.simplytech.it/ETRemover/ETRemoverV11B.zip

daj raz jeszcze log

Zainstaluj Sp2 na windowsa.

Usuń w trybie awaryjnym i wyłączonym przywracaniem systemu:

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O4 - HKLM…\Run: [etbrun] c:\windows\system32\eliteybj32.exe

O4 - HKLM…\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

O23 - Service: Wlan Driver (god.ag) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\avscan.exe" -netsvcs (file missing)

Pliki na czerwono usuń ręcznie z dysku

Kosmetyka:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot 

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Programy\Java\bin\jusched.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\program files\Quick\qttask.exe" -atboottime 

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Programy\Winamp\winampa.exe

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Lub programem Xp-AntiSpy PL

A tak wyglada teraz mój log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:12:10, on 2005-04-13

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~2\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

D:\VEXPLITE\MONLITE.EXE

C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

D:\Program Files\Programy\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Program Files\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

D:\Program Files\Programy\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Gośka\Pulpit\Skanery, antywirusy\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM…\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~2\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOKIT] C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

O4 - HKLM…\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~2\CnxMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM…\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe” -lang 1045

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [CloneCDTray] “D:\Program Files\Programy\CloneCD\CloneCDTray.exe” /s

O4 - HKLM…\Run: [VIRIT LITE MONITOR] D:\VEXPLITE\MONLITE.EXE

O4 - HKLM…\Run: [bDMCon] c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [bDNewsAgent] c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdnagent.exe

O4 - HKLM…\Run: [PestPatrol Control Center] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM…\Run: [PPMemCheck] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [CookiePatrol] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM…\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU…\Run: [Komunikator] D:\Program Files\Programy\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU…\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “D:\Program Files\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet’a - D:\Program Files\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet’a - D:\Program Files\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\Programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\Programy\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {B942A249-D1E7-4C11-98AE-FCB76B08747F} (RealArcadeRdxIE Class) - http://games-dl.real.com/gameconsole/Bu … eRdxIE.cab

O16 - DPF: {D719897A-B07A-4C0C-AEA9-9B663A28DFCB} (iTunesDetector Class) - http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.ne … tector.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{DFBF8A1F-B617-46CE-BAC8-A4415B094670}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: Wlan Driver (god.ag) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\avscan.exe" -netsvcs (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Softwin - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

No już o wiele lepiej log wygląda

Usuń:

O23 - Service: Wlan Driver (god.ag) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\avscan.exe" -netsvcs (file missing)

nie mogę usunąć:

O23 - Service: Wlan Driver (god.ag) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\avscan.exe" -netsvcs (file missing)

Spróbuj usunąć programem Pocket Killbox czyli odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżke:

C:\WINDOWS\System32** avscan.exe**

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz sie)

ok, zrobiłam i log wygląda tak:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:59:35, on 2005-04-13

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~2\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

D:\VEXPLITE\MONLITE.EXE

C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

D:\Program Files\Programy\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

D:\Program Files\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

D:\Program Files\Programy\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Gośka\Pulpit\Skanery, antywirusy\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM…\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~2\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOKIT] C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

O4 - HKLM…\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~2\CnxMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM…\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe” -lang 1045

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [CloneCDTray] “D:\Program Files\Programy\CloneCD\CloneCDTray.exe” /s

O4 - HKLM…\Run: [VIRIT LITE MONITOR] D:\VEXPLITE\MONLITE.EXE

O4 - HKLM…\Run: [bDMCon] c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [bDNewsAgent] c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdnagent.exe

O4 - HKLM…\Run: [PestPatrol Control Center] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM…\Run: [PPMemCheck] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [CookiePatrol] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM…\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU…\Run: [Komunikator] D:\Program Files\Programy\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU…\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “D:\Program Files\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet’a - D:\Program Files\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet’a - D:\Program Files\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\Programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\Programy\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {B942A249-D1E7-4C11-98AE-FCB76B08747F} (RealArcadeRdxIE Class) - http://games-dl.real.com/gameconsole/Bu … eRdxIE.cab

O16 - DPF: {D719897A-B07A-4C0C-AEA9-9B663A28DFCB} (iTunesDetector Class) - http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.ne … tector.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{DFBF8A1F-B617-46CE-BAC8-A4415B094670}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: Wlan Driver (god.ag) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\avscan.exe" -netsvcs (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Softwin - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

Widze że wciąż jest!!Robiłam tak jak kazałeś kuz5

wejdz w start>uruchom>wpisz regedit i nacisnij ok

po lewej stronie wchodzisz:

HKEY_LOCAL_MACHINE>Software>Microsoft>

Windows>CurrentVersion>Run

sprawdz czy po prawej stronie nie ma:

Wlan Driver = “avscan.exe”–jesli jest to wywal -prawoklik i usun

pozniej sprawdz jeszcze tak samo tylko wejdz do-- RunServices

jesli bedzie tez ten wpis :

Wlan Driver = “avscan.exe”

to tez go wywal

na koniec sprawdz

RunOnce i tak samo… :slight_smile:

Tutaj masz dokładne info

Zastartuj kompa do awaryjnego .

Usuń:

O23 - Service: Wlan Driver (god.ag) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\avscan.exe" -netsvcs (file missing)

Dalej w HijackThis wejdz w Config>>> MIsc Tools>>>Delete an NT serwice…>>> W okienku wpisz god.ag >>>OK.

Sprawdz jeszcze czy sie da avscan.exe usunąć .

Masz tam jeszcze Delete on Reboot .- Podobnie jak w Pocket Killbox .

Restartuj kompa do trybu normalnego.

W edytorze rejestru tego nie było “Wlan Driver = avscan.exe”.Kilka razy sprawdzałam i nie ma

Ok chyba już go nie ma:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:56:27, on 2005-04-13

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~2\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

D:\VEXPLITE\MONLITE.EXE

C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

D:\Program Files\Programy\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

D:\Program Files\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

D:\Program Files\Programy\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Gośka\Pulpit\Skanery, antywirusy\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM…\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~2\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOKIT] C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

O4 - HKLM…\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~2\CnxMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM…\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe” -lang 1045

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [CloneCDTray] “D:\Program Files\Programy\CloneCD\CloneCDTray.exe” /s

O4 - HKLM…\Run: [VIRIT LITE MONITOR] D:\VEXPLITE\MONLITE.EXE

O4 - HKLM…\Run: [bDMCon] c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [bDNewsAgent] c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdnagent.exe

O4 - HKLM…\Run: [PestPatrol Control Center] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM…\Run: [PPMemCheck] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [CookiePatrol] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM…\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU…\Run: [Komunikator] D:\Program Files\Programy\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU…\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “D:\Program Files\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet’a - D:\Program Files\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet’a - D:\Program Files\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\Programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\Programy\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {B942A249-D1E7-4C11-98AE-FCB76B08747F} (RealArcadeRdxIE Class) - http://games-dl.real.com/gameconsole/Bu … eRdxIE.cab

O16 - DPF: {D719897A-B07A-4C0C-AEA9-9B663A28DFCB} (iTunesDetector Class) - http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.ne … tector.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{DFBF8A1F-B617-46CE-BAC8-A4415B094670}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Softwin - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

No teraz nie ma .

A co zrobiłeż że znikło ??

ok

zainstaluj koniecznie sp2

http://www.microsoft.com/poland/windows … fault.mspx

weszłam na stronkę jaką podał mi Kuz5, a następnie w edytor rejestru i HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\

Services\god.ag i usunełam “god.ag”.

Co do sp2 -to nie mogę zainstalować bo mam windowsa pir… i nie chce mi się instalować.Już nie raz próbowałam i nic

Dzięki wszystkim za pomoc. :smiley: :smiley:

na piracie nic nie zrobisz. Musisz miec oryginała :wink:

ech :-x