Prosze o sprawdzenie loga:)


(Oia2) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:39:32, on 2005-04-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Kaspersky Anty Virus\AV\kavmm.exe

C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

C:\Program Files\Media Access\MediaAccess.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\Program Files\Kaspersky Anty Virus\AV\kav.exe

C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe

C:\PROGRA~1\MOZILLA.ORG\MOZILLA\MOZILLA.EXE

E:\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O4 - HKLM..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

O4 - HKLM..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [KAV50] "C:\Program Files\Kaspersky Anty Virus\AV\kav.exe" -run -n PersonalPro -v 5.0.0.0 -chkss

O4 - HKLM..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Kaspersky Anti-Hacker.lnk = C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 4088022762

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus Service (KLBLMain) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Anty Virus\AV\kavmm.exe


(Idealny3) #2

to wywal

messengera odinstaluj xp antyspy


(boczi) #3

Dodam jeszcze.

Model usuwania:

cyt. z searchengines.pl:

W tym trybie skasuj cały folder:

C:\Program Files\ *Media Access*

Z Hijacka skasuj to:

O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

Możesz wyłączyć CTFMON.EXE: Panel sterowania => Opcje regionalne=> Języki => Szczegóły => Zaawansowane => zaznaczasz wyłącz zaawansowane usługi tekstowe.

Oraz MSN Messenger jeśli nie używasz, usuwasz TYM.

Wklej potem na nowo log.


(Oia2) #4

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:08:24, on 2005-04-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\Program Files\Kaspersky Anty Virus\AV\kav.exe

C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

C:\Program Files\Kaspersky Anty Virus\AV\kavmm.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

E:\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O4 - HKLM..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [KAV50] "C:\Program Files\Kaspersky Anty Virus\AV\kav.exe" -run -n PersonalPro -v 5.0.0.0 -chkss

O4 - HKLM..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"

O4 - Global Startup: Kaspersky Anti-Hacker.lnk = C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 4088022762

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus Service (KLBLMain) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Anty Virus\AV\kavmm.exe

Czy teraz jest już ok?:slight_smile:


(boczi) #5

Jest OK. :smiley:


(Oia2) #6

Dziękuje Wszytskim za porady:)