Prosze o sprawdzenie loga


(Pacek8) #1

mam jeen zasadniczy problem gdy dluzej posiedzie przy kompie jakies 1-2 godzin komp sie zawiesz i musze go resetowac a najbardziej gdy siedze na gg niewiecie cczasem co moze byc tego przyczynom:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:33:49, on 2005-04-29

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\AntiVir\AVGUARD.EXE

D:\AntiVir\AVWUPSRV.EXE

D:\Kerio personal\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

D:\demon\daemon.exe

D:\AntiVir\AVGNT.EXE

D:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\symlcsvc.exe

D:\Kerio personal\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\Kerio personal\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Patryk\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.078\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://minisearch.startnow.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://minisearch.startnow.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startnow.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://minisearch.startnow.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://minisearch.startnow.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: HyperSearchHook - {CD5B999A-F423-4A18-876A-C2F36B0D064F} - C:\Program Files\Common Files\Hyperbar\HyperbarSS3.dll

O2 - BHO: ICOOExternal Class - {0519A9C9-064A-4cbc-BC47-D0EACD581477} - D:\ICOO Loader\addons\icooue.dll (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Adobe Acrobat Reader 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ICOODManager Class - {465A59EC-20E5-4fca-A38A-E5EC3C480218} - D:\ICOO Loader\addons\icoou.dll (file missing)

O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet6_38.dll

O2 - BHO: HyperBHO - {4B2F5308-2CB0-40E2-8030-59936ED5D22C} - C:\Program Files\Common Files\Hyperbar\Hyperbar.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Norton\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Norton\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\demon\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [AVGCtrl] D:\AntiVir\AVGNT.EXE /min

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\RunServices: [PCprot] crscs.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht! http://tdt.org.pl/popup/tdt.chm::/bridge-c18.cab

O18 - Protocol: icoo - {86FE362E-74FA-4F71-8B69-B94D28880628} - D:\ICOO Loader\addons\icoou.dll (file missing)

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - D:\AntiVir\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - D:\AntiVir\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Hardware Clock Driver (hwclock) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\hwclock.exe (file missing)

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - D:\Kerio personal\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Unknown owner - D:\Norton\navapsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec - C:\WINDOWS\System32\symlcsvc.exe


(Musg) #2

wylacz przywracanie systemu wejdz w tryb awaryjny i usun:

jesli uzywasz tych stron to ok (jakies dziwne) jesli nie to wywal:

ciachasz:

recznie: crscs.exe

dalej:

sciagasz:

http://www.cexx.org/lspfix.htm

i wywalasz-- newdotnet

usun jeszcze:

najpierw recznie z systemu:

hwclock.exe

daj raz jeszcze log

a to chyba po nortonie rowniez usun:

te 23 z nortonem zostawiasz :slight_smile:


(Pacek8) #3

Oto scan po wykonanych operacjach:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:14:30, on 2005-04-29

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\AntiVir\AVGUARD.EXE

D:\AntiVir\AVWUPSRV.EXE

D:\Kerio personal\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

D:\demon\daemon.exe

D:\AntiVir\AVGNT.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

D:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Kerio personal\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\Kerio personal\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Patryk\USTAWI~1\Temp\Rar$EX08.094\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Adobe Acrobat Reader 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\demon\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [AVGCtrl] D:\AntiVir\AVGNT.EXE /min

O4 - HKLM..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{EC990C49-5FD7-468E-BBA6-D3D24792976E}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - D:\AntiVir\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - D:\AntiVir\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Hardware Clock Driver (hwclock) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\hwclock.exe (file missing)

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - D:\Kerio personal\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Unknown owner - D:\Norton\navapsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe


(Musg) #4

napisz co ci podał program:

http://www.cexx.org/lspfix.htm

po lewej stronie wpisy


(Pacek8) #5

File Description


mswsock.dll TCP/IP

winrnr.dll NTDS

newdotne6_38.dll New.net Name Space Provider

rsvpsp.dll (Protocol handler)

I niewiem co mam z tym zrobic :?


(Musg) #6

cytat:

Odpal LSP-Fix zaznacz "I know what I'm doing" następnie w okienku Keep zaznacz plik który chcesz usunąć i za pomocą strzałki (>>) przenieś go do okienka Remover i kliknij Finish

ten powyzej kosmos

jeszcze zostaje

tak masz go wykosic:

cytat:

Otwierasz HijackThis > Misc Tools > Delete NT Service >>> wklepujesz:hwclock.exe > zawierdzasz. Potem ten wpis 023 usuwasz hijackiem

i dajesz log


(Pacek8) #7

robie tak jak napisales i nic ten wpis calyczas zostaje

z LSP-Fix jush sobie poradzilem

a tego pliku hwclock.exe wogole nie ma w tym folderze c:\windows\system32\hwclock.exe


(Musg) #8

zrob na poczatku tak:

wejdz>>> Start > Uruchom >wpisz>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz

ten proces>>>hwclock

i raz jeszcze:

Otwierasz HijackThis > Misc Tools > Delete NT Service >>> wklepujesz:hwclock.exe > zawierdzasz.


(Pacek8) #9

jush wszystko wporzo Thx gg jush sie niewiesza

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:17:48, on 2005-04-29

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\AntiVir\AVGUARD.EXE

D:\AntiVir\AVWUPSRV.EXE

D:\Kerio personal\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

D:\demon\daemon.exe

D:\AntiVir\AVGNT.EXE

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Kerio personal\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\Kerio personal\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Patryk\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.969\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Adobe Acrobat Reader 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\demon\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [AVGCtrl] D:\AntiVir\AVGNT.EXE /min

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{EC990C49-5FD7-468E-BBA6-D3D24792976E}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - D:\AntiVir\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - D:\AntiVir\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe (file missing)

O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe (file missing)

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe (file missing)

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - D:\Kerio personal\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Unknown owner - D:\Norton\navapsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe (file missing)


(Damian) #10

Log czysty :slight_smile:


(boczi) #11

Warto zainstalować SP2. :slight_smile: