Prosze o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:10:20, on 2005-04-29

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Programy\antivir\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Programy\Winamp\winampa.exe

C:\Programy\deamon\daemon.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jucheck.exe

C:\Programy\antivir\AVGNT.EXE

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Programy\Internet Download Manager\IDMan.exe

C:\WINDOWS\System32\ssdmmd.exe

C:\WINDOWS\System32\ssdmmd.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Karol.DOM-ED1EGC96GZE\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 3 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\KAROL~1.DOM\USTAWI~1\Temp\se.dll/spage.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\KAROL~1.DOM\USTAWI~1\Temp\se.dll/spage.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Programy\Internet Download Manager\IDMIECC.dll

O2 - BHO: CControl Object - {3643ABC2-21BF-46B9-B230-F247DB0C6FD6} - C:\Program Files\E2G\IeBHOs.dll

O2 - BHO: IE Update Class - {5B4AB8E2-6DC5-477A-B637-BF3C1A2E5993} - C:\WINDOWS\isrvs\sysupd.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C00B5485-FF07-4BAA-BDED-6C6F34171833} - C:\WINDOWS\System32\nlhf.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [JeticoPFStartup] “C:\Program Files\Jetico\Jetico Personal Firewall\fwsrv.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Programy\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [bearShare] “C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe” /pause

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “C:\Programy\deamon\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKLM…\Run: [MOD] C:\Program Files\Microangelo\muamgr.exe

O4 - HKLM…\Run: [WebRun] C:\WINDOWS\System32\wmplayer.exe

O4 - HKLM…\Run: [VQ7CSOUuF] C:\WINDOWS\jalrlps.exe

O4 - HKLM…\Run: [Desktop Search] C:\WINDOWS\isrvs\desktop.exe

O4 - HKLM…\Run: [ffis] C:\WINDOWS\isrvs\ffisearch.exe

O4 - HKLM…\Run: [AVGCtrl] “C:\Programy\antivir\AVGNT.EXE” /min

O4 - HKLM…\Run: [security iGuard] C:\Program Files\Security iGuard\Security iGuard.exe

O4 - HKLM…\RunOnce: [srv32 spool service] C:\WINDOWS\System32\spoolsrv32.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [iDMan] C:\Programy\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot

O4 - HKCU…\Run: [WebRun] C:\WINDOWS\System32\wmplayer.exe

O4 - HKCU…\Run: [Windows Service] C:\WINDOWS\System32\private-zone.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [ssdmmd] C:\WINDOWS\System32\ssdmmd.exe

O4 - HKCU…\RunOnce: [srv32 spool service] C:\WINDOWS\System32\spoolsrv32.exe

O4 - HKCU…\RunOnce: [ssdmmd] C:\WINDOWS\System32\ssdmmd.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download All Links with IDM - C:\Programy\Internet Download Manager\IEGetAll.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Download with IDM - C:\Programy\Internet Download Manager\IEExt.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Programy\office\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Microsoft AntiSpyware helper - {1C7036D4-8C24-4824-B74E-D378D6083A05} - (no file) (HKCU)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Microsoft AntiSpyware helper - {1C7036D4-8C24-4824-B74E-D378D6083A05} - (no file) (HKCU)

O15 - Trusted Zone: *.addictivetechnologies.com

O15 - Trusted Zone: *.admin2cash.biz

O15 - Trusted Zone: *.awmdabest.com

O15 - Trusted Zone: *.bettersearch.biz

O15 - Trusted Zone: *.c4tdownload.com

O15 - Trusted Zone: *.crazywinnings.com

O15 - Trusted Zone: *.iframe.biz

O15 - Trusted Zone: *.megapornix.com

O15 - Trusted Zone: *.newiframe.biz

O15 - Trusted Zone: *.overpro.com

O15 - Trusted Zone: *.private-dialer.biz

O15 - Trusted Zone: *.private-iframe.biz

O15 - Trusted Zone: *.sp2admin.biz

O15 - Trusted Zone: *.sp2fucked.biz

O15 - Trusted Zone: *.traffic2cash.biz

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com

O15 - ProtocolDefaults: ‘http’ protocol is in Trusted Zone, should be Internet Zone

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht! http://tdt.org.pl/popup/tdt.chm::/bridge-c18.cab

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/62479 … ge-c18.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FFFFFFFF-3C18-4A7E-A29D-E24F84B79BF1} - http://64.7.220.98/downloads/pi1_20.exe

O18 - Filter: text/html - {950238FB-C706-4791-8674-4D429F85897E} - C:\WINDOWS\isrvs\mfiltis.dll

O18 - Filter: text/plain - {33115C7A-34BC-4B1C-AA64-C286101C5863} - C:\WINDOWS\System32\nlhf.dll

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Programy\antivir\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Coś ostatnio mi sie zaczęlo walić więc gdybyście mogli pomóżcie

i bedzie sie walic brak firewalla brak sp2

recznie wywalasz to z systemu:

hijack i fixujesz:

sciagasz ten program:

http://www.resplendence.com/reglite

usuwasz:

nastepnie fix:

dalej usun to badziewie:

recznie usuwasz:

muamgr.exe

wmplayer.exe

desktop.exe

ffisearch.exe

recznie:

private-zone.exe

ssdmmd.exe

dalej:

sciagasz program:

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … ost&id=459

i usuwasz:

dalej zafixuj:

podczas usuwania wylacz przywracanie systemu i tryb awaryjny f8

komp totalnie zainfekowany wiec podczas usuwania nie spiesz sie

daj log po

i jeszcze cos ladnego:

usun :smiley: