Prosze o sprawdzenie loga


(Artur8712) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:36:30, on 05-05-14

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\KAZAA LITE RESURRECTION\KAZAALITE.KPP

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMP.EXE

C:\PROGRAM FILES\EMULE\EMULE.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://wpad.lukman.pl/wpad.dat

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 02020122:02021

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM..\Run: [WindUp] C:\WINDOWS\WindUp.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

THX


(Gutek) #2

Na pewno cąły LOG???

usuń w trybie awaryjnym ręcznie :stuck_out_tongue:


(Musg) #3

jak i rowniez to :slight_smile:


(Gutek) #4

Alexa jest nie szkodliwa, jak bazujecia na forum P2P ... powinniście wiedzieć to kosmetka, straszy sie niepotrzebnie usera który myśli że to wir :stuck_out_tongue:


(Musg) #5

usuwac ma i koniec ,chyba ze chcesz nastepnego dowodu od twojej cioci P?

ps

a kto napisał ,ze to wir?